ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

18-19 ΚΑΙ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ

0

Για 17η συνεχή χρονιά ο Ν.Α.Σ.Κ. «Αίολος» τιμά την μνήμη του δωρητή του

Η ΠΡΟΚHΡΥΞΗ 17ου ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ 3ΗΜΕΡΟΥ Α/Θ 2016 ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΚΑΡΕΛΙΑ»

 

ΓΙΑ 17η συνεχή χρονιά ο Ν.Α.Σ. Καλαμάτας «Αίολος» για να τιμήσει την μνήμη του δωρητή του Γεωργίου Α. Καρέλια, διοργανώνει το καθιερωμένο ιστιοπλοϊκό 3ήμερο στο Μεσσηνιακό κόλπο.

Το ιστιοπλοϊκό τριήμερο ανοικτής θαλάσσης θα γίνει στις 18-19 και 20 Ιουνίου 2016 και αξίζει να θυμίσουμε πως πέρυσι τα σκάφη που συμμετείχαν ήταν τα εξής: Blue Line, Elmesky, Don Quixote και Έλληνας από τον Ν.Α.Σ. Καλαμάτας «Αίολος», Hibiscus και Ηλιόχαρη από τον Ν.Ο. Καλαμάτας «Ο Ποσειδών», Ιούσα από τον Ν.Α.Σ. Πύλου «Ο Νέστωρ», Sofia K. και Alter Ego από τον Ι.Ο.Ν.Ε και τα δυο πατρινά σκάφη Filida και Αμφιτρίτη από τον Ι.Ο. Πατρών. Ενώ φέτος οι συμμετοχές αναμένονται ακόμη περισσότερες.

Τα βασικότερα άρθρα της προκήρυξης του ιστιοπλοϊκού τριημέρου:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 • Οι διευθύνσεις της Γραμματείας και της Επιτροπής είναι οι ακόλουθες:

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΙΟΛΟΣ

ΑΚΤΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ – ΠΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τ.Θ 12212 Τ.Κ 24101

ΤΗΛ. 27210 85382 FAX 27210 63103 Κιν. 6932759966 & 6936726225

Site www.naskeolos.gr e-mail: naskeolos@yahoo.gr

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Το τριήμερο θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν σήμερα.

 • Οι Διεθνείς κανονισμοί ιστιοδρομιών της I.S.A.F 2013 -2016 (RRS).
 • Ο Διεθνής κανόνας ORC Rating Systems 2014 – ORCI και ORC club.
 • Ο Διεθνής κανόνας IMS Rule 2014
 • Ο απαραίτητος εξοπλισμός ασφάλειας για αγώνες ανοικτής θαλάσσης του ORC. Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.
 • Ο απαραίτητος εξοπλισμός ασφαλείας που προβλέπεται από τους νόμους του κράτους την σημαία του οποίου φέρουν τα σκάφη.
 • Ο κανονισμός αγώνων της ΕΑΘ – ΕΙΟ 2016
 • Από την Δύση έως την Ανατολή του ηλίου ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στην θάλασσα (1972) όπως τροποποιήθηκε τον Νοέμβριο του 1981 αντικαθιστά το μέρος 2 των RRS.
 • Η παρούσα προκήρυξη αγώνων, οι οδηγίες πλού και τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι οδηγίες πλου.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

 • Οι ιστιοδρομίες κατατάσσονται στην κατηγορία C του παραρτήματος 1 του μέρους 2 κανονισμός 20.3.2 ( b των Διεθνών κανονισμών ιστιοδρομιών της ISAF ) και ως εκ τούτου τα σκάφη που επιθυμούν να φέρουν διαφήμιση κατά την διάρκεια των αγώνων πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού και επιπλέον με όσα ορίζει σχετικά η εθνική αρχή.
 • Η εφαρμογή των διατάξεων του παραρτήματος G του διεθνούς κανονισμού ιστιοδρομιών της I.S.A.F. θα ισχύει από της 10ης πρωινής της ημερομηνίας έναρξης μέχρι της 12ης βραδινής μετά το πέρας των ιστιοδρομιών.
 • Σκάφη πού φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική άδεια από την εθνική τους αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της αδείας μαζί με την δήλωση συμμετοχής
 • Η οργανωτική επιτροπή δύναται να απαιτήσει από όλα τα συμμετέχοντα σκάφη να επιδείξουν λογότυπο του χορηγού σύμφωνα με το παραρτ. 1 μέρος ΙΙ κανονισμός 20 των Δ.Κ.Ι. της ISAF.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Στις ιστιοδρομίες γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi και ΟRC club ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερο των 6.50 μέτρων
 • Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 30 ευρώ.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία στη συγκέντρωση των κυβερνητών.
 • Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης.
 • Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο που θα διατίθενται στην Γραμματεία.
 • Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει στην σχολή του συλλόγου την Τετάρτη 15/06/2016 και ώρα 21.00

 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ

 • Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να συγχωνεύσει τις Κλάσεις ανάλογα με την συμμετοχή.
 • Για να συμπληρωθεί μια κλάση θα πρέπει να συμμετάσχουν τουλάχιστον 5 σκάφη.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

 • Για σκάφη ORC club Θα ισχύσει το σύστημα ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.
 • Για σκάφη ORCi θα εφαρμοσθεί το σύστημα PERFORMANCE CURVE SCORING CONSTRUCTED CURCE.

Σε περίπτωση μη ασφαλών στοιχείων για χρήση του συστήματος θα οριστεί εναλλακτικά το σύστημα ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

 • Τα δεδομένα της επιτροπής αγώνων για έκδοση αποτελεσμάτων δεν αποτελούν λόγω για αίτηση επανόρθωσης.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 • Γι’ αυτή την ομάδα των ιστιοδρομιών θα ισχύσει χαμηλή βαθμολογία (παραρτ.Α4).
 • Γι’ αυτή την ομάδα των ιστιοδρομιών δεν θα εξαιρεθεί καμία ιστιοδρομία.
 • Ο αγώνας θεωρείται έγκυρος με την διεξαγωγή έστω και μίας ιστιοδρομίας.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ: Θα δοθούν στην συγκέντρωση κυβερνητών.

 

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων θα είναι τελεσίδικες μόνο κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της ΕΙΟ.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

 • Όλα τα σκάφη θα παραμείνουν στην διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου καταμετρήσεων και επιθεωρήσεων σκαφών για την διενέργεια ελέγχου.
 • Στην διάθεση της επιτροπής θα υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης.
 • Η επιτροπή καταμετρήσεων και ελέγχου μπορεί οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια των ιστιοδρομιών να πραγματοποιήσει δειγματοληπτικά έλεγχο σε οποιοδήποτε σκάφος.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 • Οι κυβερνήτες των συμμετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν γραπτή κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των επιβαινόντων και δύο τουλάχιστον έγκυρα αθλητικά δελτία όπως ορίζει η Ε.Α.Θ. σε ειδικό έντυπο που θα διατίθεται στη Γραμματεία μαζί με την δήλωση συμμετοχής.
 • Αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτώς σε ειδικό έντυπο που διατίθεται η Γραμματεία ή η Επιτροπή το αργότερο 2 ώρες πριν από την έναρξη των ενδιάμεσων ιστιοδρομιών.

 

ΕΥΘΥΝΗ

 • Οι αθλητές αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Τόσο οι οργανωτές όμιλοι, όσο και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ό,τι τυχόν συμβεί στους συμμετέχοντες ή στα σκάφη τους κατά την διάρκεια των ιστιοδρομιών ή οποιαδήποτε άλλη ώρα.
 • Είναι αρμοδιότητα του κυβερνήτη ή όσων χειρίζονται το σκάφος να κρίνουν τον βαθμό εκπαίδευσης του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα λάβουν μέρος ή όχι στις προγραμματισμένες ιστιοδρομίες.

 

ΕΠΑΘΛΑ

 • Θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές κάθε σκέλους και της συνολικής βαθμολογίας
 • Θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές των κατηγοριών ORCi και ORC club.

Αναλυτικά:

 • Στους νικητές των επιμέρους διαδρομών θα δοθεί κύπελλο στον πρώτο κάθε κατηγορίας.
 • Στην κατηγορία OVER ALL θ’ απονέμονται κύπελλα στους τρεις πρώτους νικητές καθώς και διπλώματα στα πληρώματά τους.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ –

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

 • Σάββατο 18/06/2016: 1η ιστιοδρομία ώρα εκκίνησης 13.00

Καλαμάτα – Κορώνη ν.μ. 15

 • Κυριακή 19/06/2016: 2η ιστιοδρομία ώρα εκκίνησης 12.00

Κορώνη – Φοινικούντα  ν.μ. 15

 • Δευτέρα 20/06/2016: 3η ιστιοδρομία ώρα εκκίνησης 11.00

Φοινικούντα – Καλαμάτα ν.μ. 30

Comments are closed.