ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Νέες οστεοθήκες στα Κοιμητήρια Καλαμάτας και Γιαννιτσανίκων

0

 

 


Τριάντα νέες οστεοθήκες τοποθετήθηκαν στο Κεντρικό Κοιμητήριο Καλαμάτας, ενώ 60 οστεοθήκες εγκαθίστανται σε εκείνο των Γιαννιτσανίκων.

Η χρήση οστεοθηκών, μέτρο που συγκεντρώνει την προτίμηση εκατοντάδων συμπολιτών μας, αποτελεί έκφραση σεβασμού προς τους κεκοιμημένους, ενώ συμβάλλει καίρια στην ευταξία του χώρου, στη διαφύλαξη της αισθητικής και στη λειτουργικότητα των κοιμητηρίων. Επίσης, ενισχύει την αποδοχή της εκταφής στο χρόνο που προβλέπεται από τον κανονισμό.
Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να μεριμνά για την ευπρεπή λειτουργία των κοιμητηρίων, χώρων ευαίσθητων καθώς σχετίζονται με τον ανθρώπινο πόνο. Ταυτόχρονα, ανέδειξε σε συνεργασία με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος του Υπουργείου Πολιτισμού ταφικά μνημεία του Κεντρικού Κοιμητηρίου Καλαμάτας, τα οποία συντηρήθηκαν και αποκατεστάθησαν.
Επιπλέον, ένα μνημείο τύπου ροτόντας έχει μετατραπεί σε οστεοφυλάκιο διακριθέντων πολιτών, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει την τοποθέτηση στο συγκεκριμένο χώρο των οστών πολιτών, οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο και διακρίθηκαν για την προσφορά τους. Η διαφύλαξη των οστών θα γίνεται ατελώς για τις οικογένειες των διακριθέντων αειμνήστων πολιτών. Ήδη έχουν τοποθετηθεί εκεί τα οστά του αειμνήστου συνθέτη Γιώργου Τσαγκάρη.
Επισημαίνεται, τέλος, πως ο Δήμος έχει δημιουργήσει στο Κεντρικό Κοιμητήριο Καλαμάτας ένα μικρό υπαίθριο μουσείο, όπου εκτίθενται αξιόλογα ταφικά μνημεία και σπαράγματα.

Leave a Reply