ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εκτός παιδικών σταθμών ένα στα τρία παιδιά

0

 

 

 

 


Εκτός παιδικών σταθμών ένα στα τρία παιδιά

Ένα στα 3 παιδιά «κόπηκε» από τους παιδικούς σταθμούς! Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για το πρόγραμμα «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2016- 2017, συνολικά υποβλήθηκαν 105.996 αιτήσεις από μητέρες που αντιστοιχούν σε 132.839 παιδιά. Μετά τη διαδικασία ελέγχου των μορίων και των σχεδόν 12.000 ενστάσεων κρίθηκαν έγκυρες 121.569 αιτήσεις για αντίστοιχο αριθμό παιδιών. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι στους παιδικούς σταθμούς θα φιλοξενηθούν συνολικά 84.800 παιδιά.

Φέτος, ο αριθμός των αιτήσεων είναι αυξημένος σε σχέση με πέρυσι κατά 13,74%. Το 2015 είχαν κριθεί έγκυρες 106.885 αιτήσεις, φιλοξενήθηκαν 81.270 παιδιά και το κόστος του προγράμματος ανήλθε σε 176.500.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη διαδικασία της επιλογής, που έγινε ηλεκτρονικά και βάσει μορίων, όλα τα παιδιά που οι οικογένειες τους δήλωσαν εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας έγιναν δεκτά στο πρόγραμμα. Ο αριθμός των παιδιών αυτών ανέρχεται σε 52.757. Επίσης όλα τα παιδιά κατηγορίας ΑΜΕΑ ήτοι 2.934 παιδιά έγιναν δεκτά. Στην ίδια κατηγορία είναι και 921 παιδιά ΑΜΕΑ όπου οι οικογένειες τους είναι με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 193.025.945 ευρώ.

Πιο αναλυτικά τα στοιχεία του προγράμματος το οποίο θα ξεκινήσει να υλοποιείται από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 βρίσκονται στην ιστοσελίδα eetaa.gr

Leave a Reply