ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προς την ολοκλήρωση ο Φάκελος Υποψηφιότητας

0

 

 

 


Ολοταχώς για την ολοκλήρωση της Υποψηφιότητας βαίνει το Γραφείο του ΚALAMATA:21 αφού επεξεργάστηκε ενδελεχώς τις υποδείξεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το περιεχόμενο του φακέλου κατά την Α’ φάση επιλογής αλλά και το καλλιτεχνικό του πρόγραμμα. Τηρώντας τα εσωτερικά χρονικά όρια που έθεσε εξ αρχής, σε μια πρώτη εκτίμηση, το Bid book έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90% και αυτό που απομένει είναι ο επανέλεγχος επιμέρους παραγράφων, η ακριβής μετάφραση καθώς επίσης τεχνικά και γραφιστικά ζητήματα.

Leave a Reply