ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΑΡΠΑΞΕ ΝΟΣΗΛΙΑ ΜΙΣΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΥΡΩ

0


Πόρισμα – φωτιά για τον ταμία που φέρεται να έκλεβε το Νοσοκομείο Καλαμάτας!

ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ έρχεται και πάλι, μετά από χρόνια η γνωστή πολύκροτη υπόθεση υπεξαίρεσης μεγάλου χρηματικού ποσού από ταμία του νοσοκομείου Καλαμάτας, του οποίου με απόφαση του διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος Γιώργου Μπέζου τον Μάιο του 2014, ανεστάλη η άσκηση καθηκόντων.

Ύστερα από πολλά χρόνια «δράσης» του ταμία, ένας δειγματοληπτικός έλεγχος από υπάλληλο του λογιστηρίου του νοσοκομείου στις εισπράξεις από ασφαλιστικούς φορείς, ήταν αρκετό για να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι. Συγκεκριμένα, από τον έλεγχο αυτό, διαπιστώθηκε διαφορά μεταξύ των απαιτήσεων του νοσοκομείου με εκείνες προς αυτό, που ανέφερε το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας. Έτσι, συγκροτήθηκε άμεσα τριμελής επιτροπή για τη διερεύνηση και ύστερα από συγκέντρωση στοιχείων, η αρμόδια υπηρεσία με έγγραφό της κατέγραψε ότι ο ταμίας αν και εισέπραξε για το χρονικό διάστημα 2007 – 2010 το ποσό των 53.139,29 ευρώ, εν τούτοις δεν εξέδωσε γραμμάτια είσπραξης και δεν τα καταχώρισε ως εισπράξεις.

Ο ταμίας, σε υπόμνημά του, αναγνώρισε ότι δεν εξέδωσε αντίστοιχα γραμμάτια είσπραξης, επειδή υπήρξε απόλυτη ανάγκη τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν, έστω και με διοικητικά παράτυπο τρόπο, για την αποπληρωμή τρεχουσών και έκτακτων δαπανών του νοσοκομείου, για τις οποίες δεν επαρκούσε η εγκριθείσα πάγια προκαταβολή που είχε εκχωρηθεί στο ταμείο. Ο ισχυρισμός αυτός προφανώς, απορρίφθηκε ως αβάσιμος, ενώ, ύστερα από έλεγχο διαπιστώθηκε πως τα χρηματικά ποσά της μισθοδοσίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα κατευθύνονταν αποκλειστικά σε εξυπηρέτηση δανειακών συμβάσεων που είχε συνάψει με τραπεζικά ιδρύματα.

ΣΧΕΔΟΝ 500.000 ΕΥΡΩ ΣΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ

Αυτή ωστόσο, ήταν μόνο η αρχή, καθώς σε πόρισμα-καταπέλτη, το οποίο παρουσιάζει η εφημερίδα «Το Βήμα», ο επί εικοσαετία ταμίας του νοσοκομείου φέρεται να ιδιοποιήθηκε παρανόμως, ποσό που ανέρχεται σε 462.375,83 ευρώ.
Έτσι, για το τεράστιο αυτό έλλειμμα όπως διαπίστωσαν ειδικοί ελεγκτές Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ), στο νοσηλευτικό ίδρυμα της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, μπαίνει άμεσα ο Εισαγγελέας.

Το μισό περίπου εκατομμύριο που «έκανε φτερά» προκύπτει από το άθροισμα χρηματικών ποσών τα οποία καταβλήθηκαν από διάφορα ασφαλιστικά ταμεία για νοσήλια και όχι μόνο, εισπράχθηκαν και δεν αποδόθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά σύμφωνα με τη διενεργηθείσα έρευνα φαίνεται ότι παρακρατήθηκαν από τον υπόλογο ταμία. Η έκθεση ελέγχου – ΕΔΕ που συντάχτηκε τον Αύγουστο, διαβιβάζεται τόσο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας για απόδοση ποινικών ευθυνών όσο και στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό σε βάρος του υπόλογου υπαλλήλου.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι επιθεωρητές στην έκθεσή τους περιγράφουν μια γενικότερη εικόνα αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης.

Κυριότερο χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατούσε επί σειρά ετών, όπως αναφέρει η εφημερίδα και αποτυπώνεται στο πόρισμα, είναι η έλλειψη εσωτερικού ελέγχου και ασφαλιστικών δικλίδων ώστε να εντοπίζονται και να φρενάρονται εν τη γενέσει τους κρούσματα διασπάθισης του δημόσιου χρήματος, ενώ σκιαγραφούνται παθογένειες που ταλαιπωρούν πολλούς φορείς στη δημόσια διοίκηση. Μείζον ζήτημα για τις υπηρεσίες των οργανισμών στο Δημόσιο παραμένει η διαμόρφωση συγκεκριμένων ελεγκτικών διαδικασιών εντός της υπηρεσίας, η χρήση εργαλείων τεχνολογίας, αλλά και η ύπαρξη περιγραμμάτων θέσης καθώς και καθηκοντολογίου.
Οι ελεγκτές συγκέντρωσαν και διασταύρωσαν τις πληρωμές από δώδεκα ασφαλιστικά ταμεία, μεταξύ των οποίων: Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ΤΥΔΚΥ – ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ, Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών  – πριν και μετά το 2003 -, Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας , ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΑΠΟΤΕ, ΟΓΑ και το Ταμείο Δικηγόρων Αθήνας. Κατέγραψαν ανά ασφαλιστικό ταμείο τις πληρωμές, χωρίς την έκδοση γραμματίων εισπράξεων από τον ταμία, σε βάθος χρόνου (από το 2003 και μετά) προσθέτοντας και μη αποδοθείσες ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις από δικαστικές αποφάσεις. Προέκυψε έτσι το ποσό των 462.375,83 ευρώ το οποίο εισπράχθηκε και δεν αποδόθηκε από τον υπόλογο υπάλληλο. Όπως σημειώνεται στην έκθεση των επιθεωρητών, εν τοις πράγμασι ανέπτυξε ένα «ίδιον ταμείο» το οποίο τηρούσε κατά εξωλογιστικό τρόπο με πρόσχημα την κάλυψη αναγκών μέσω της παγίας προκαταβολής του νοσοκομείου.

Παράλληλα, όμως, οι ελεγκτές τονίζουν πως στην κατάσταση αυτή και στη γιγάντωση του ελλείμματος του ταμείου του νοσοκομείου προέκυψε ότι συνέβαλε η μακροχρόνια παραμονή του ίδιου προσώπου στη νευραλγική θέση του ταμία επί περίπου 20 έτη και η έλλειψη μέριμνας για αντικατάστασή του (rotation), αλλά και η έλλειψη μέριμνας για έλεγχο (σε τακτική ή δειγματοληπτική βάση) του εν λόγω ταμία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου. Συμβολή είχαν επίσης η έλλειψη ελέγχου συμμόρφωσης του ταμία στους διαχειριστικούς κανόνες σε περιπτώσεις ρευστοποίησης επιταγών και ανάληψης μετρητών, η έλλειψη ενημέρωσης των υπηρεσιών του νοσοκομείου για γενόμενες πληρωμές από τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως και ο αλυσιτελής εσωτερικός έλεγχος του Νοσοκομείου Καλαμάτας και η αδυναμία του να λειτουργήσει προληπτικά ως προς τη μη απόδοση εισπραττόμενων εσόδων από την πλευρά του ταμία.

Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι η διοίκηση του νοσοκομείου από το 1995 και μετά με σειρά αποφάσεών της εξουσιοδοτούσε τον ίδιο υπάλληλο, τον ταμία ο οποίος εγκαλείται, προκειμένου να εισπράττει από τις τράπεζες χρηματικά ποσά από οφειλόμενα νοσήλια από τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία κατατίθενται σε διάφορες τράπεζες

Leave a Reply