ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

0

 

 


 

 

 

Επαναπροκήρυξη προγραμμάτων Μεταπτυχιακών

Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου επαναπροκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017:

 

  1. «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» (σε συνεργασίαμε το Rutgers University in Newark – School of Public Affairs and Administration)

Κατευθύνσεις:  α. Διακυβέρνηση, β. Δημόσιες Πολιτικές

 

  1. «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»

(Κοινό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Κύπρου) (σε συνεργασία με το American University in the Emirates (AUE) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ))

Κατευθύνσεις:  α. Διεθνής Επιχειρηματικότητα, β. Διεθνής Ασφάλεια, γ. Διεθνής Ανάπτυξη

 

  1. «Μεσογειακές Σπουδές» (στην Αγγλική γλώσσα)

(Σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Μπολόνια (Ιταλία), Inalco (Γαλλία), Yaşar (Τουρκία), Νεάπολις Πάφου (Κύπρος),  και το Olympia Summer Academy (Ελλάδα).)

 

  1. «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» [Global Risks (Uncertainties), Politics and Analytics]

 

  • Διάρκεια: 12 μήνες
  • Μαθήματα σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Σύνδεση με την αγορά εργασίας.
  • Χαμηλά δίδακτρα

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας (βαθμός πτυχίου, βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το κάθε Π.Μ.Σ, τυχόν ερευνητική δραστηριότητα) και συνέντευξη.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 26 Σεπτεμβρίου 2016.

 

Λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας των ΠΜΣ καθώς και οι αναλυτικές προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (http://pedis.uop.gr).

 

Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΜΣ (Αριστοτέλους 1 και Λ.Αθηνών, 20132, Κόρινθος, τηλ. 27410 40040, 40045, 40058, e‐mail: pedis@uop.gr).

 

Leave a Reply