ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μέλος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας

0

 

 


Στη συνεδρίασή του της 9ης Σεπτεμβρίου 2016, στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης του Ο.Λ.Θ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.) αποφάσισε – μεταξύ άλλων – την ένταξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας στο δίκτυο των μελών – παρατηρητών. Σχετικό αίτημα είχε υποβάλει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας.

Σημειώνεται πως η Ένωση Λιμένων Ελλάδος είναι ο συλλογικός εκφραστής όλων των ελληνικών λιμενικών οργανισμών ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής. Μέλη της – εκ του νόμου – είναι οι λιμενικοί οργανισμοί που είχαν μετατραπεί το 2002 σε Ανώνυμες Εταιρείες. Επειδή, όμως, η Ένωση θέλει να έχει στους κόλπους της και τα λιμάνια εκείνα, όπως το λιμάνι της Καλαμάτας, με σημαντική δραστηριότητα είτε στον τομέα της κρουαζιέρας είτε στον εμπορικό, κάνει δεκτά τα οικεία Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία ως μέλη – παρατηρητές.
Επισημαίνεται ότι στην ίδια συνεδρίαση, σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, «το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε, μεταξύ των άλλων, με δύο σημαντικά θέματα, που αφορούν την μελλοντική θεσμική αναδιοργάνωση της Ένωσης, καθιστώντας την τον κύριο φορέα έκφρασης και αντιπροσώπευσης όλων των Λιμανιών της χώρας που λειτουργούν με κάθε νομική μορφή, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, όπως ορίζει το Καταστατικό της και αποτελούν τον κορμό του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος.

ΕΜΦΑΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Το πρώτο θέμα αφορά την παροχή δυνατότητας σε εθελοντική βάση, μέσω σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας από τα αρμόδια Υπουργεία, ένταξης των Λιμενικών Ταμείων και ιδιαίτερα αυτών που διαχειρίζονται λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κρουαζιέρας, σαν πλήρη μέλη της Ε.ΛΙΜ.Ε. και όχι μόνο σαν μέλη – παρατηρητές. Σημειώνεται, ότι μετά την σημερινή αποδοχή από το Δ.Σ της Ε.ΛΙΜ.Ε. για την ένταξη του Δ.Λ.Τ Καλαμάτας και Δ.Λ.Τ Σύρου στο δίκτυο των μελών – παρατηρητών, το σύνολο αυτών των Λιμενικών Ταμείων ανέρχεται στα 17. Έτσι, αποφασίσθηκε η αναγκαία τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.ΛΙΜ.Ε. από την επόμενη Γενική Καταστατική Συνέλευση, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται από την σύγχρονη λειτουργία όλων των λιμανιών που εντάσσονται στον Λιμενικό Χάρτη της Χώρας, ανεξάρτητα νομικής μορφής.
Συμπληρωματικά, αποφασίσθηκε επίσης η δημιουργία εσωτερικής επιτροπής χειρισμού θεμάτων Κρουαζιέρας, στην οποία θα συμμετέχουν ανώτατα στελέχη των ελληνικών λιμανιών (Οργανισμών Λιμένων και Λιμενικών Ταμείων), με σκοπό να αντιμετωπίζουν από κοινού θέματα που αφορούν την εξυπηρέτηση και ανάπτυξη των λιμενικών εγκαταστάσεων και θα λειτουργεί συμβουλευτικά προς την Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Κρουαζιέρας που συγκροτήθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Τουρισμού». 

Leave a Reply