ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στη διάθεση του κοινού όλο το υλικό που παραδόθηκε στο Δ.Σ

0

 

 


 

Το KALAMATA:21 δημοσιεύει τις εισηγήσεις που παρέδωσε σήμερα 12-9-2016  σε εκπροσώπους των παρατάξεων προκειμένου για συζήτηση, παρουσία δημοσιογράφων. Εκτός από τον φάκελο Υποψηφιότητας, που θα δημοσιευτεί μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φακέλου που είναι στις 5 Οκτωβρίου, το υπόλοιπο υλικό μπορείτε να ο βρείτε εδώ.

Α) Πολιτιστική Στρατηγική της πόλης σε βάθος δεκαετίας και Αιτιολογική της Μελέτη και Παράρτημα

Β) Plan B Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Αιτιολογική Μελέτη στην περίπτωση που η Καλαμάτα δεν ανακοινωθεί ως νικήτρια πόλη

Γ) Τελική Εισήγηση για την χρηματοδότηση των υποδομών και της διοίκησης και η Αιτιολογική της Έκθεση.

Σημειώνουμε ότι  ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 30 (τριάντα) εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5 (πέντε) προέρχονται από το Δήμο Καλαμάτας. Το 70% των χρημάτων θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του προγράμματος και το υπόλοιπο για τα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα.

Για το παραπάνω υλικό θα ακολουθηθεί η διαδικασία της διαβούλευσης η οποία θα συζητηθεί την 22η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, και μέχρι τότε υπάρχει το περιθώριο αναπροσαρμογής.

Leave a Reply