ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Λύματα στα κανάλια του ΓΟΕΒ

0

 

 


 

Καταγγέλλεται, από κατοίκους προς το Δήμαρχο, η ύπαρξη λυμάτων στο αρδευτικό σύστημα του ΓΟΕΒ. Πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει ο Δήμος Καλαμάτας. Τα λύματα προέρχονται είτε από εργοστάσια, τα οποία λειτουργούν στην περιοχή, είτε από βυτιοφόρα, διότι ο βιολογικός καθαρισμός, λόγω προδιαγραφών ως μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων, δεν υποδέχεται συγκεκριμένους πολύ επιβαρυμένους τύπους λυμάτων. Για αυτά τα οχήματα ειδοποιείται η Αστυνομία. Το ζήτημα είναι πού καταλήγουν τα μη αποδεκτά από το βιολογικό καθαρισμό λύματα.

Σημειώνεται δε ότι τα λύματα δεν προέρχονται από αγωγούς λυμάτων του συστήματος αποχέτευσης της Καλαμάτας, ούτε από το βιολογικό καθαρισμό, ούτε από τη λυματολάσπη.
Ο ΓΟΕΒ ως Υπηρεσία ανήκει στην ευθύνη της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού μπορεί να γίνει μόνο από τις Κρατικές Αρχές.

Leave a Reply