ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αποκατάσταση υποδομών Κοιμητηρίων

0

 

 


 

Την επόμενη εβδομάδα, θα ανατεθεί από το Δήμο Καλαμάτας εργολαβία ύψους 15.000 ευρώ, για την αποκατάσταση βλαβών (μανδρότοιχοι κ.λπ.), μετά το πλημμυρικό φαινόμενο, στο κεντρικό Κοιμητήριο Καλαμάτας και στα Κοιμητήρια Άμμου και Πηδήματος. Κριτήριο θα είναι η χαμηλότερη προσφορά.

Leave a Reply