ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ συνεδριάζει τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016

0

 

 


 

Συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ συγκαλείται τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
1) Έργο: Κατασκευή συλλεκτήρα αγωγού ομβρίων οδού Σπάρτης. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης
2) Έργο: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών – Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας, Β΄ φάση. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης
3) Μειώσεις λογαριασμών ύδρευσης στους πλημμυροπαθείς.
4) Έργο: Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στα Μενινά της Δ.Ε. Καλαμάτας. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού.
5) Έργο: Μικροεπεκτάσεις δικτύου ύδρευσης, χρήση 2016. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού
6) Έργο: Μικροεπεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, χρήση 2016. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού
7) Έργο: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε. Καλαμάτας. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής
8) Έργο: Αναβάθμιση και επέκταση Ε.Ε.Λ. Καλαμάτας. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.
9) Έργο: Αναβάθμιση και επέκταση Ε.Ε.Λ. Καλαμάτας. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής
10) Έργο: Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Καλαμάτας. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής
11) Σχετικά με την αίτηση θεραπείας της αναδόχου εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. του έργου: Αναβάθμιση και επέκταση Ε.Ε.Λ. Καλαμάτας
12) Ορισμός Επιτροπής για διαπίστωση βλαβών σε έργα της ΔΕΥΑΚ λόγω ανωτέρας βίας.
13) Αποκατάσταση ζημιών στα ρέματα
14) Τροποποίηση (5η) Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της ΔΕΥΑΚ έτους 2016
15) Εργασία: Υπηρεσίες μείωσης παραγωγής ιλύος στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Καλαμάτας. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού
16) Προμήθεια πολυηλεκτρολύτη για την Ε.Ε.Λ. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού
17) Προμήθεια συστημάτων ελέγχου ποιοτικών χαρακτηριστικών μονάδας βοθρολυμάτων. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού
18) Αίτημα Σωματείου για ανανέωση των 8μηνων συμβάσεων.

Leave a Reply