ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Υπεγράφη σύμβαση για την επισκευή του κτηρίου της πρώην Καρδιολογικής!

0

 

 


 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπέγραψαν χθες ο δήμαρχος  Παν. Νίκας και ο νόμιμος εκπρόσωπος του αναδόχου για την πραγματοποίηση του έργου «Επισκευή και διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτηρίου πρώην Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας, για την στέγαση υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας». Στο σχετικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού 1.364.000 ευρώ, με πόρους από δάνειο που προήλθε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ανάδοχος ανεδείχθη η εταιρεία Pdl ΑΕ, που προσέφερε έκπτωση 60,20%.

Το κτήριο αυτό, που θα λειτουργήσει σε άμεση συνάφεια με το νέο Δημαρχείο, θα αποτελέσει το Κέντρο Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, με πολύωρη καθημερινή λειτουργία για την εξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Σε αυτό, πέραν των σχετικών Υπηρεσιών και Δομών του Δήμου Καλαμάτας, θα στεγασθούν και εθελοντικοί φορείς, οι οποίοι είναι ταγμένοι να υπηρετούν το συνάνθρωπο που έχει ανάγκη.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΡΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΡΓΑ

Επίσης, έχουν υπογραφεί συμβάσεις από το δήμαρχο και τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου, προκειμένου να εκτελεσθούν τα εξής έργα, με πόρους από δάνειο που ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων:

Leave a Reply