ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η περιβαλλοντική μελέτη για τα αντιπλημμυρικά στο Νέδοντα

0

 

 


 

Την έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου με τίτλο: «Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Νέδοντα Μεσσηνίας – Βελτίωση διευθετημένης κοίτης», ζήτησε στις 26 Απριλίου του 2011 η ΔΕΥΑΚ από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η ΔΕΥΑΚ επανήλθε επί του θέματος με άλλα 4 έγγραφά της, τα έτη 2011, 2013 και 2014.

Στο 6ο κατά σειράν έγγραφο της Επιχείρησης για το θέμα αυτό, σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2016, το οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Γιάννης Καμβυσίδης, αναφέρονται τα εξής προς τη Διεύθυνση ΠΕΧΩ Περιφέρειας Πελοποννήσου: «Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων και επειδή τα έργα στον ποταμό Νέδοντα είναι πρώτης προτεραιότητας για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Καλαμάτας, θα θέλαμε να μας γνωρίσετε εάν χρειάζεσθε επιπλέον στοιχεία για την έγκριση της μελέτης».

Leave a Reply