ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια του Δήμου Τριφυλίας

0

 

 


 

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Δράσης του Δήμου Τριφυλίας για αειφόρο ενέργεια αναμένεται να εγκρίνει σήμερα το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Σώμα μετά από μια μελέτη για τους στόχους της επόμενης 4ετίας και με βάση το «Σύμφωνο των Δημάρχων».

Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» αποτελεί μία σημαντική Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με την οποία η κάθε Τοπική Αυτοδιοίκηση αποκτά νέες προοπτικές με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία και τον αυξημένο ρόλο της στα πλαίσια προστασίας του περιβάλλοντος και της διαχείρισης της τοπικής οικονομίας. Για τον ενεργειακό σχεδιασμό του κάθε δήμου κρίνεται αρχικά απαραίτητος ο προσδιορισμός του στόχου για τη μείωση των εκπομπών αερίων CO 2 μέχρι το 2020 επιλέγοντας δράσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕΝ) που ταιριάζουν στο προφίλ του εκάστοτε δήμου.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2015 ο Δήμος Τριφυλίας προσχώρησε στο Σύμφωνο των Δημάρχων αναδεικνύοντας έτσι την ισχυρή πολιτική του βούληση και δέσμευση προς την κατεύθυνση του βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού. Ο ενεργειακός σχεδιασμός θα εστιάζει στην προσέλκυση νέων επενδύσεων ΑΠΕ και ΕΞΕΝ στο δήμο καθώς και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνονται σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο έχοντας ως γνώμονα τα χαρακτηριστικά της περιοχής με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση τους. Το παρόν Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης (ΕΣΑΔ- ΕΜΠ) και τη DataGrid, σε στενή συνεργασία με το Δήμο Τριφυλίας. Όσον αφορά την απογραφή των ενεργειακών καταναλώσεων του δήμου, προέκυψε ότι κατά το έτος αναφοράς (2010) καταναλώθηκαν 417 GWh από τις οποίες το 53 % οφείλεται στις Μεταφορές, το 40% στα Κτίρια, Εξοπλισμό/Εγκαταστάσεις και το 7% στον Αγροτικό Τομέα. Ο δημοτικός τομέας (κτίρια/εγκαταστάσεις, φωτισμός, οχήματα) είναι υπεύθυνος για λιγότερο από 3% των καταναλώσεων συνολικά. Στις πηγές ενέργειας το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνει η βενζίνη με 34% στη συνέχεια έρχεται το πετρέλαιο κίνησης με 24% και ακολουθούν η ηλεκτρική ενέργεια με 21%, το πετρέλαιο θέρμανσης με 14%, η ξυλεία με 6% και η ηλιοθερμική ενέργεια με 1%

Ο Δήμος Τριφυλίας στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια έθεσε για το 2020 στόχο για μείωση του CO 2 στην ατμόσφαιρα κατά 20,15%. Η στρατηγική που ορίσθηκε για την επίτευξη του στόχου έγινε με βάση τον αποδοτικότερο συνδυασμό των προτεινόμενων δράσεων και με άξονα τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου. Ο Δήμος Τριφυλίας λοιπόν δεσμεύεται για μία σειρά δράσεων σε όλους τους τομείς του Δήμου, με έμφαση στις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και στην ένταξη δράσεων σχετικά με την τοπική ηλεκτροπαραγωγή.

 

ΓΙΑΝ. ΜΠΟΖΙΚΑΣ

 

Leave a Reply