ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προς έγκριση η τροποποίηση του σχεδίου πόλης για το ανοικτό θέατρο

0

 

 


 

 

Από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας εστάλη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου φάκελος για την τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας, ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή του ανοικτού θεάτρου, σε συνέχεια σχετικής αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. Το θέμα θα εισαχθεί στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων για έγκριση και, στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης θα εγκρίνει την τροποποίηση του σχεδίου πόλης.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ

Επίσης, από την ίδια Υπηρεσία εστάλησαν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τέσσερις μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας, για την αποζημίωση ιδιοκτητών, των οποίων οι ιδιοκτησίες ρυμοτομούνται προκειμένου να κατασκευασθεί ο περιμετρικός. Ο Περιφερειάρχης θα κυρώσει τις πράξεις εφαρμογής.

Leave a Reply