ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δημοσιεύτηκαν οι τροποποιημένοι οδηγοί για προγράμματα ΕΣΠΑ

0

 

 

 


Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Εταιρείας οι τροποποιήσεις που έγιναν στους οδηγούς των προγραμμάτων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» και «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» . Οι ενδιαφερόμενοι,  μπορούν να δούν τα νέα δεδομένα όπως προέκυψαν ύστερα απο απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξη Χαρίτση, καθώς οι προθεσμίες για την προσκόμιση της νέας ή ανανεωμένης άδειας λειτουργίας ολοκληρώνονται στο τέλος του χρόνου, έναντι της αρχικώς οριζόμενης προθεσμίας των έξι μηνών από την ολοκλήρωση του έργου και για τα δύο προγράμματα.

Στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΝΕΤ, έχουν αναρτηθεί οι υπουργικές αποφάσεις, οι τροποποιημένοι οδηγοί προγράμματος και το σύνολο των παραρτημάτων τους (τροποποιημένων και μη) προς πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επενδυτών.

 

 

Leave a Reply