ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Διακοπή ρεύματος

0

 

 


Ειδοποιούνται οι κάτοικοι της Καλαμάτας που βρίσκονται :

1- επί και εκατέρωθεν της ΑΘΗΝΩΝ από ΚΟΜΒΟ ΖΑΦΕΙΡΗ έως ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ, της οδού ΙΩΑΝ. ΨΑΡΡΕΑ, των περιοχών ΠΛΕΥΝΑΣ – ΑΚΟΒΙΤΙΚΑ – ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ καθώς και εκατέρωθεν των Εταιρειών ΝΤΑΜΟ – LOGISTIΚ – ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΥ και ΣΕΡΕΜΕΤΗ, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 9.10.2016 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ από ώρα 08:00 έως 15:00.
Στις περιοχές ΦΡΑΓΚΟΠΗΓΑΔΟ – MET. ΣΩΤΗΡΟΣ – ΠΛΑΚΩΤΑ και επί της οδού ΙΩΑΝ. ΚΑΡΕΛΙΑ καθώς και του ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ που βρίσκονται εκατέρωθεν ΣΧΟΛΩΝ ΟΑΕΔ -ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και βόρεια εργοστάσιου ΚΑΡΕΛΙΑ, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 9.10.2016 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ από ώρα 13:00 έως 15:00.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε., θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑ.

Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Leave a Reply