ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αίτημα Αποστόλου στο Συμβούλιο για χαμένα δικαιώματα

0

 

 


 

 

Την πρόθεση του να υποβάλλει ξανά άμεσα αίτημα στις υπηρεσίες της Ε.Ε., ώστε να βρεθεί από κοινού κατάλληλη νομική διατύπωση στο άρθρο 26 του 1307/2013 που θα επιτρέψει την τροποποίηση του άρθρου 17 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού 639/2014 με σκοπό να λύσει το πρόβλημα με τα χαμένα δικαιώματα του 2013 και του 2014 εξέφρασε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι μεγάλες διαστάσεις που έλαβε τους τελευταίους μήνες το θέμα με τα μισθωμένα δικαιώματα και την τεράστια αδικία που υπέστησαν 28.000 συνολικά παραγωγοί, όπως πρώτη αποκάλυψε η Agrenda φαίνεται πως κινητοποίησαν τη Βάθη.

Έτσι και προς αυτή την κατεύθυνση ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου στα πλαίσια του Συμβουλίου Γεωργίας στις 10 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο, όπου συζητείται το πλαίσιο τροποποίησης βασικών κανονισμών υπό την πρόταση Omnibus της Κομισιόν, έθεσε το θέμα αυτό.

Αντίθετη η Ελλάδα στον προαιρετικό ορισμό ενεργού αγρότη

Την αντίθεσή του στην προαιρετική εφαρμογή του ορισμού του ενεργού γεωργού καθώς η πρόταση αυτή επιβεβαιώνει τάσεις επανεθνικοποίησης της ΚΑΠ, εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου στα πλαίσια του Συμβουλίου Γεωργίας.

Επιπλέον, ο υπουργός υποστήριξε ότι διαφωνεί απολύτως στην κατάργηση του κανόνα 50 – 50, όσον αφορά την επιβάρυνση της χώρας – μέλους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τυχόν καταλογισμούς λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Ακόμα, ο Αποστόλου επεσήμανε το ιδιαίτερο πρόβλημα  με το θέμα των χορηγηθέντων δικαιωμάτων σε γεωργούς που κατά την περίοδο 2013 και 2014 κατείχαν μισθωμένα δικαιώματα άμεσων ενισχύσεων.

Από την άλλη πλευρά ο υπουργός στο Συμβούλιο δήλωσε ότι συμφωνεί με τα εξής:

  • αλλαγές που προτείνονται για τους Νέους Γεωργούς, αλλαγές που καταργούν το πλαφόν που τίθεται μέχρι σήμερα στα στρέμματα για τα οποία δικαιούται το πριμ παραγωγικότητας 25% ο νεοεισερχόμενος  στο επάγγελμα αγρότης και
  • με την πρόταση για την αναθεώρηση του ορισμού των βοσκοτόπων που συναντά την αποδοχή και άλλων χωρών.

Τέλος, η χώρα μας, σύμφωνα με τον υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου, «το επόμενο διάστημα ολοκληρωμένη πρόταση για όλα τα θέματα που έχουν “ανοίξει” με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Ακολουθεί αναλυτικά το δελτίο Τύπου του υπουργείου:

«Σειρά παρατηρήσεων σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο τροποποίησης βασικών κανονισμών υπό την πρόταση Omnibus, κατέθεσε στην παρέμβασή του στο σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου. Ειδικότερα, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Αποστόλου, η χώρα μας:

  • Διαφωνεί με την πρόταση για προαιρετική εφαρμογή του ορισμού του ενεργού γεωργού καθώς η πρόταση αυτή επιβεβαιώνει τάσεις επανεθνικοποίησης της ΚΑΠ και μάλιστα σε ένα μείζον θέμα όπως είναι αυτό του ενεργού γεωργού.
  • Συμφωνεί με τις αλλαγές που προτείνονται για τους Νέους Γεωργούς, αλλαγές που καταργούν το πλαφόν που τίθεται μέχρι σήμερα στα στρέμματα για τα οποία δικαιούται το πριμ παραγωγικότητας 25% ο νεοεισερχόμενος  στο επάγγελμα αγρότης.
  • Διαφωνεί απολύτως στην κατάργηση του κανόνα 50 – 50, όσον αφορά την επιβάρυνση της χώρας – μέλους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τυχόν καταλογισμούς λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Εάν η χώρα – μέλος επιβαρυνθεί με το 100% των καταλογισμών θα υπάρξει επιπλέον σημαντική επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα να αυξάνει το έλλειμμα της χώρας.
  • Συμφωνεί με την πρόταση για την αναθεώρηση του ορισμού των βοσκοτόπων που συναντά την αποδοχή και άλλων χωρών. Όπως εξήγησε ο Έλληνας Υπουργός είναι τεράστιος ο κοινωνικό-οικονομικός ρόλος της κτηνοτροφίας για την Ελλάδα, τόσο επειδή ως δραστηριότητα ασκείται κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, δημιουργώντας εισόδημα για τους κατοίκους και προστατεύοντας τες από την εγκατάλειψη, όσο και επειδή παράγει προϊόντα ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η ιδιαιτερότητα των ορεινών και ημιορεινών περιοχών στην Ελλάδα, έγκειται στην κυριαρχία των ξυλωδών ειδών με θαμνώδη μορφή, τα οποία αποτελούν την φυσική πηγή διατροφής των αιγοπροβάτων.
  • Αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα  με το θέμα των χορηγηθέντων δικαιωμάτων σε γεωργούς που κατά την περίοδο 2013 και 2014 κατείχαν μισθωμένα δικαιώματα άμεσων ενισχύσεων. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη επισημάνει εγγράφως στην DG AGRI το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την απώλεια της αξίας των Δικαιωμάτων όσων γεωργών εκμίσθωσαν ολόκληρη την εκμετάλλευση τους το 2014 ή και νωρίτερα και κατά συνέπεια δεν υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης το 2015. Η αξία των δικαιωμάτων αυτών δεν υπολογίστηκε ούτε για τον εκμισθωτή ούτε για το μισθωτή, με αποτέλεσμα να βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με μια τεράστια μείωση του οικογενειακού τους εισοδήματος, εφ’ όσον η πλειονότητα αυτών των μεταβιβάσεων ήταν ενδοοικογενειακές. Το θέμα δεν λύθηκε λόγω του ότι η Ε.Ε. απάντησε αρχικά στο αίτημα, ότι θίγονται διατάξεις του βασικού κανονισμού. Το ΥΠΑΑΤ έχει την πρόθεση να επαναϋποβάλλει το αίτημα στις υπηρεσίες της Ε.Ε. άμεσα, ώστε από κοινού να βρεθεί η κατάλληλη  νομική διατύπωση στο άρθρο 26 του 1307/2013 που θα επιτρέψει την τροποποίηση του άρθρου 17 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού 639/2014.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Αποστόλου, στην πορεία των συζητήσεων η χώρα μας θα καταθέσει το επόμενο διάστημα ολοκληρωμένη πρόταση για όλα τα θέματα που έχουν «ανοίξει» με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

 

Πηγή

Leave a Reply