ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ELITE CITY RESORT Ημερίδα για ασφαλείς χώρους εργασίας στην Καλαμάτα

0

 

 

 

 


 

ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ενδιαφέρον αναμένεται την Παρασκευή το απόγευμα στο ξενοδοχείο Elite στην Καλαμάτα η ημερίδα για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας για όλες τις ηλικίες, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εκστρατείας που πραγματοποιείται για το εν λόγω θέμα, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, σε συνεργασία με το δίκτυο των εθνικών εστιακών πόλων.

Στην εκστρατεία που διοργανώνεται σε διετή βάση, συμμετέχουν περισσότερα από 30 κράτη, γεγονός που την καθιστά ως τη μεγαλύτερη στο είδος της σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιείται η διεξαγωγή διαφόρων δράσεων και εκδηλώσεων ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, των εργοδοτών, των κοινωνικών εταίρων,  των επαγγελματιών, όλων των εμπλεκομένων, αλλά και του κοινού γενικότερα, προκειμένου να καταστούν περισσότερο ασφαλείς, υγιείς και παραγωγικοί  οι εργασιακοί χώροι στην Ευρώπη.

Απώτερος σκοπός της εκστρατείας είναι να αναδείξει τη σημασία της σωστής διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής, καθώς και της προσαρμογής της εργασίας στις ατομικές ικανότητες, είτε πρόκειται για την αρχή της σταδιοδρομίας του εργαζόμενου, είτε για το τέλος της. Είναι γεγονός ότι το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης, γερνά. Ως το 2030 οι εργαζόμενοι ηλικίας 55–64 ετών αναμένεται να αποτελούν το 30% ή και περισσότερο του συνολικού εργατικού δυναμικού σε πολλές χώρες. Η επίσημη ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται σε πολλά κράτη μέλη και επομένως πολλοί εργαζόμενοι είναι πιθανό να έρθουν αντιμέτωποι με επιμήκυνση της επαγγελματικής τους ζωής, άρα και με μια πιο μακροχρόνια έκθεση σε κινδύνους στην εργασία, καθώς και με ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό πλαίσιο, όπως οι ευέλικτες μορφές εργασίας και το ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον. Η εργασία, αποτελεί ωστόσο μέρος της λύσης και όχι το πρόβλημα, σε ότι αφορά στο ζήτημα της γήρανσης του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης, αφού μπορεί να αποδειχτεί επωφελής τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική υγεία.  Προκειμένου δε να αποτραπεί η αύξηση της συχνότητας εμφάνισης περιστατικών ασθένειας ή άλλων προβλημάτων υγείας, πρέπει να γίνουν προσπάθειες για τη διασφάλιση ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής. Η προαγωγή της βιώσιμης εργασίας και της υγιούς γήρανσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο υγιές και πιο ενθουσιώδες εργατικό δυναμικό,  μείωση της εναλλαγής του προσωπικού και των απουσιών από την εργασία και αύξηση της επιχειρηματικής παραγωγικότητας, ενώ προφανώς θα βοηθήσει τους εργαζόμενους, τα διοικητικά στελέχη και τους εργοδότες να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τις προκλήσεις εξαιτίας του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού, εστιάζοντας όχι μόνο σε μία ηλικιακή ομάδα αλλά στους εργαζόμενους όλων των ηλικιών.

 

 

Leave a Reply