ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Με δραματικούς ρυθμούς λόγω της κρίσης αυξάνουν τα ποσοστά γήρανσης του εργατικού δυναμικού!

0

 

 

 


 

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 3η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ έντονος είναι ο προβληματισμός που επικρατεί στην Ελλάδα αλλά και αρκετές χώρες της Ευρώπης, αναφορικά με την γήρανση του εργατικού δυναμικού. Μάλιστα, σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, έως το 2030, στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη οι εργαζόμενοι ηλικίας από 55 έως 64 ετών, αναμένεται να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% αφού η ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται και πολλοί εργαζόμενοι είναι πιθανό να έρθουν αντιμέτωποι με επιμήκυνση της επαγγελματικής τους ζωής. Ως εκ τούτου, η καταβολή προσπαθειών για τη διασφάλιση ασφαλών και υγιεινών συνθηκών καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής, κρίνεται αν μη τι άλλο επιβεβλημένη. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκε με επιτυχία στην Καλαμάτα, η 3η ημερίδα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας για όλες τις ηλικίες, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας.

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στα νέα δεδομένα που καταγράφονται πλέον και στις σύγχρονες ανάγκες, αναφέρθηκε ο Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός και προϊστάμενος τμήματος Εθνικού Εστιακού Πόλου Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης της διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας τους υπουργείου Εργασίας Γιάννης Κωνσταντακόπουλος. «Καταγράφονται αλλαγές, όπως διαφοροποιήσεις με νέα σύνθεση ή γήρανση εργατικού προσωπικού, ως αποτέλεσμα της ευρύτερης γήρανσης σε όλη την Ευρώπη και νέες μορφές εργασίας» ανέφερε ο κ. Κωνσταντακόπουλος, ο οποίος στάθηκε στις νέες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ασφάλεια και υγεία στην εργασία. «Το εργατικό δυναμικό γερνά και έχουμε αύξηση συνταξιοδοτικών ορίων σε όλη την Ευρώπη, οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να μείνουν για περισσότερο χρονικό διάστημα στην εργασία τους κι έτσι εκτίθενται περισσότερο στους επιβλαβείς παράγοντες κινδύνου, ενώ αυξάνεται η πιθανότητα να αποκτήσουν εργατικό ατύχημα ή να αποκτήσουν μια επαγγελματική ασθένεια ή μια ασθένεια που σχετίζεται με την εργασία τους», ανέφερε ο κ. Κωνσταντακόπουλος.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

«ΕΥΡΩΠΗ 2020»

Στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η δημογραφική αλλαγή προσδιορίζεται ως μία από τις βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, το στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2014–2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει μέτρα για την προώθηση των καλών πρακτικών και τη βελτίωση των συνθηκών επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας για όλους τους εργαζομένους. Το γηράσκον εργατικό δυναμικό θέτει ποικίλες προκλήσεις σε όλους όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση του εν λόγω σημαντικού θέματος. Η επιμήκυνση της επαγγελματικής ζωής μπορεί να οδηγήσει σε πιο μακροχρόνια έκθεση σε κινδύνους. Στο μέλλον θα υπάρχουν περισσότεροι εργαζόμενοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ιδιαίτερες ανάγκες. Οι εργαζόμενοι μεγάλης ηλικίας ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτοι σε συγκεκριμένους κινδύνους ασφάλειας και υγείας. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το υψηλό ποσοστό προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την εργασία σε ορισμένους τομείς και θέσεις απασχόλησης όπου απαιτείται αυξημένος σωματικός και/ή πνευματικός φόρτος εργασίας, χειρωνακτική εργασία ή άτυπα ωράρια εργασίας. Η πρόληψη της αναπηρίας, η αποκατάσταση και η επιστροφή στην εργασία αποτελούν ζητήματα αυξημένης βαρύτητας. Σε επίπεδο κοινωνίας, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις λόγω ηλικίας.

Γεωργία Αναγνωστοπούλου

Leave a Reply