ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΑΟΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Επιθεώρηση ψεκαστικών μέχρι 26 Νοεμβρίου 2016

0

 

 


 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας υπενθυμίζει στους παραγωγούς που κατέχουν επαγγελματικό εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ( ψεκαστικά ) , την υποχρέωσή τους σε εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας , να επιθεωρήσουν τον εξοπλισμό αυτό έως 26 Νοεμβρίου 2016 στους Eξουσιοδοτημένους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων.

 Στο πεδίο εφαρμογής υπάγεται ο πάσης φύσεως εν χρήσει εξοπλισμός γεωργικών φαρμάκων που δύναται να χρησιμοποιηθεί στην πρωτογενή παραγωγή ,τη γεωργία και τη δασοκομία για επαγγελματική χρήση .

Προς το παρόν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής οι φορητοί εξοπλισμοί εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και οι επινώτιοι ψεκαστήρες.

 

Leave a Reply