ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μεγάλες οι ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες από την πρόσφατη πλημμύρα στο Δήμο Καλαμάτας

0

 

 

 


 

ΜΕΓΑΛΕΣ είναι οι ζημιές στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα από την πλημμύρα της 7ης Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με την αποτίμηση που ολοκλήρωσε και παρέδωσε στο Δήμαρχο η Διεύθυνση Γεωτεχνικών του Δήμου Καλαμάτας. Η τελική αποτίμηση ζημιών ανέρχεται σε 5.100.000 ευρώ.

Ο δήμαρχος θα μεταβεί στην Αθήνα προκειμένου να θέσει το θέμα αρμοδίως, ενώ θα έχει επαφές στα συναρμόδια υπουργεία και για άλλα συναφή ζητήματα, καθώς και για επιπλέον χρηματοδότηση του Δήμου για την αποκατάσταση ζημιών στις δημοτικές υποδομές.

Ακολουθούν ενδεικτικά τμήματα της προαναφερθείσας αποτίμησης:

Η έκταση των ζημιών φυτικού κεφαλαίου

α/α Είδος καλλιέργειας Έκταση ζημιωθείσας καλλιέργειας στρέμματα Παρατηρήσεις
1. Ρύζι 88 στρ.
2. Αραχίδα (φυστίκι) 195 στρ.
3. Κηπευτικά (λάχανο, κουνουπίδι, αγκινάρες, σπανάκι, φασόλια, ραδίκια, αντίδια, σέλινο, κολοκυθάκι, μελιτζάνα, πεπόνι, καρπούζι, τομάτα, ρύζι, αραχίδα) 315 στρ.
4. Χορτοδοτικά (μηδική κ.λ.π.) 721 στρ.
5. Δενδρώδεις καλλιέργειες (ελιές) 200 στρ.
6. Δενδρώδεις καλλιέργειες (σύκα) 115 στρ.
7. Δενδρώδεις καλλιέργειες (ροδιές) 12 στρ.
8. Δενδρώδεις καλλιέργειες (εσπεριδοειδη) 50,5 στρ.
9. Δενδρώδεις καλλιέργειες (ροδακινιές) 100 δένδρα
10. Αμπελώνες 292 στρ.
11. Ξερά σύκα 1.850 κιλά

 

Ο αριθμός των ζημιών ζωικού κεφαλαίου

α/α Είδος ζώου Αριθμός ζώων Παρατηρήσεις
1. Αιγοπρόβατα 450 187 δηλώθηκαν στον ΕΛΓΑ, τα υπόλοιπα ήταν οικόσιτα ή μη ασφαλισμένα
2. Χοίροι 5
3. Βοοειδή 65
4. Πουλερικά (γαλοπούλες, κότες) 745
5. Μελισσοσμήνη 1.490 κυψέλες
6. Πέστροφες 1.100 κιλά

 

 

Η έκταση των ζημιών αγροτικών εγκαταστάσεων

α/α Είδος εγκατάστασης Έκταση Παρατηρήσεις
1. Θερμοκήπια-Δικτυοκήπιο 210 στρ.
2. Ποιμνιοστάσια 2 στρ.
3. Στάβλοι 3 στρ.
4. Αποθήκες ζωοτροφών 2 στρ.
5. Αποθήκες αγροτικές 2 στρ.
6. Δεξαμενή ιχθυοκαλλιέργειας 1 δεξ.
7. Ζωοτροφές και εφόδια 5.180 μπάλες & 24.550 Kg εφόδια

 

 

Η έκταση των ζημιών αγροτικής οδοποιίας

Η έκταση των ζημιών της αγροτικής οδοποιίας είναι κατ΄ εκτίμηση και σύμφωνα με την αρχική Έκθεση Ζημιών διότι δεν υπάρχουν δεδομένα.

α/α Περιοχή Μήκος Παρατηρήσεις
1. Δ.Ε. Αρφαρών 70 Km
2. Δ.Ε. Θουρίας 30 Km
3. Δ.Ε. Άριος 30 Km
4. Δ.Ε. Καλαμάτας 60 Km

 

 

Η έκταση των ζημιών κατεστραμμένων κτημάτων

Η έκταση των ζημιών των κατεστραμμένων κτημάτων (διαβρώσεις, φερτά υλικά) είναι κατ΄ εκτίμηση και σύμφωνα με την αρχική Έκθεση Ζημιών διότι δεν υπάρχουν δεδομένα.

 

α/α Περιοχή Έκταση Παρατηρήσεις
1. Λαίϊκα 5 στρ.
2. Πήδημα 350 στρ.
3. Άνω Άμφεια 55 στρ.
4. Ελαιοχώρι 25 στρ.
5. Καλαμάτα 20 στρ.

 

 

Η έκταση των ζημιών στην φυτικά παραγωγή ανά Τοπική Κοινότητα σύμφωνα με τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν στον ΕΛΓΑ.

 

α/α Περιοχή Έκταση Παρατηρήσεις
1. Τ.Κ. Άριος 503 στρ.
2. Τ.Κ. Άμμου 70,5 στρ.
3. Τ.Κ. Αλωνίων 69 στρ.
4. Τ.Κ. Αριοχωρίου 11 στρ.
5. Τ.Κ. Σπερχογείας 316,7 στρ.
6. Τ.Κ. Αντικαλαμου 32,5 στρ.
7. Τ.Κ. Ασπροχώματος 23 στρ.
8. Τ.Κ. Καλαμάτας 422 στρ.
9. Τ.Κ. Αρφαρών 10 στρ.
10. Τ.Κ. Αιθαίας 44 στρ.
11. Τ.Κ. Αμφειας 17 στρ.
12. Τ.Κ. Άνθειας 45 στρ.
13. Τ.Κ. Θουρίας 22 στρ.
14. Τ.Κ. Πολιανής 2 στρ.
15. Τ.Κ. Μικρομάνης 116 στρ.
16. Τ.Κ. Αρφαρών 7,5 στρ.
17. Τ.Κ. Αγίου Φλώρου 1 στρ.
18. Τ.Κ. Αγριλου 5 στρ.
19. Τ.Κ. Βελανιδιάς 6 στρ.
20. Τ.Κ. Βρομόβρυσης 4,5 στρ.
21. Τ.Κ. Πλατέος 19 στρ.
22. Τ.Κ. Σταματινού 14 στρ.
23. Τ.Κ. Πηδήματος 30 στρ.

Επίσης υπάρχουν πολλές ζημιές σε αγροτικά μηχανήματα και αγροτικά εργαλεία, σε περιφράξεις , πρανή, μάντρες, ανάγλυφο εδάφους, αρδευτικά συστήματα (μοτέρ, αντλίες, κ.λ.π.) τα οποία δεν έχουν επίσημα δηλωθεί, υπάρχουν όμως αναφορές και συνεχίζουν ακόμα να προσέρχονται στην υπηρεσία και να καταθέτουν αιτήσεις.

Αποζημίωση – Αποκατάσταση
Οι ασφαλισμένες και δηλωμένες ζημιωθείσες καλλιέργειες και νεκρά ζώα θα αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και μετά την αναγγελία από τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, που έγινε την 7η Σεπτεμβρίου 2016.
Όμως οι ζημιές στο οδικό αγροτικό δίκτυο, οι καθαρισμοί των ρεμάτων, οι καθαρισμοί και οι εκβαθύνσεις φυσικών αποδεκτών και των αποστραγγιστικών καναλιών, οι βελτιώσεις των αντλιοστασίων με εφεδρικές αντλίες και εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ), η αποκατάσταση ζημιών αρδευτικού δικτύου Γ.Ο.Ε.Β. Παμίσου πρέπει να αναζητηθούν από έκτακτες κρατικές ενισχύσεις άμεσα αφού ο χειμώνας είναι μπροστά μας.

 

Αιτούμενα αποκατάστασης

 1. Αποζημιώσεις πληγέντος φυτικού κεφαλαίου ύψους 700.000 ευρώ.
  2. Αποζημιώσεις πληγέντος ζωικού κεφαλαίου ύψους 850.000 ευρώ.
  3. Αποζημιώσεις αγροτικών εγκαταστάσεων, αγροτικών μηχανημάτων, αρδευτικών συστημάτων, ζωοτροφών και εφοδίων ύψους 600.000 ευρώ.
  4. Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας 190 χιλιομέτρων ύψους 750.000 ευρώ.
  5. Αντιστηρίξεις πρανών, αποκατάσταση κτημάτων ύψους 500.000 ευρώ.
  6. Καθαρισμοί και εκβαθύνσεις φυσικών αποδεκτών και αποστραγγιστικών καναλιών ύψους 1.000.000 ευρώ.
  7. Βελτιώσεις αντλιοστασίων (εφεδρικές αντλίες, Η/Ζ) ύψους 200.000 ευρώ.
  8. Αποκατάσταση ζημιών στο αρδευτικό δίκτυο Γ.Ο.Ε.Β. Παμίσου 500.000 ευρώ.

98 Συνολικές προβολές, 1 Σήμερα

Φωτορεπορτάζ

Leave a Reply