ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Υπεγράφη χθες η συμπληρωματική σύμβαση για τα έργα στο ισόγειο του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας

0

 

 

 


 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ χθες στα γραφεία της Περιφερειακής ενότητας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η 1η συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής έργου για την Αναδιαρρύθμιση ισογείων των εξωτερικών ιατρείων, διοίκησης του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας με τον ανάδοχο του έργου που είναι η τεχνική εταιρία Λεωνίδας Σιώρης. Η σύμβαση έχει κόστος προκειμένου να ολοκληρωθούν όλα τα έργα που απαιτούνται 353.690 ευρώ σε σύντομο χρονικό διάστημα όπως ορίζει η σύμβαση και με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής.

Η σύμβαση ήταν αναγκαία για τα έργα που εξελίσσονται στο τοπικό νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο έγιναν ουσιαστικές παρεμβάσεις ενώ υπάρχει πρόβλεψη για την σύνδεση του κτιρίου με ανελκυστήρα στην νότια πλευρά του. Στην σχετική σύμβαση με αρ. πρωτ. 59705 υπάρχει η πρόβλεψη για την ταχεία υλοποίηση όλων των παρεμβάσεων καθώς πρόθεση των συμβαλλομένων μερών ήταν η παράδοση του έργου προκειμένου να διασφαλιστεί η άρτια λειτουργία του ιδρύματος μετά την παράδοση των εξωτερικών ιατρείων.

Γ. ΜΠ.

Leave a Reply