ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γρίφος ο νέος πτωχευτικός κώδικας

0

 

 

 


Την κατάργηση της δυνατότητας προσωρινής προστασίας, που συνήθως επιτυγχάνεται με την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99, επιφέρει το σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του πτωχευτικού κώδικα και της προ-πτωχευτικής διαδικασίας.

Το νέο σχέδιο νόμου καταργεί τη φιλοσοφία του άρθρου 99 αφού αίρει τα προσωρινά μέτρα προστασίας των προβληματικών επιχειρήσεων από τους πιστωτές τουςΤο νομοσχέδιο που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 27 Οκτωβρίου, μπορεί να υπόσχεται δεύτερη ευκαιρία στους πτωχευμένους επιχειρηματίες, επί της ουσίας όμως καταργεί τη φιλοσοφία του άρθρου 99 αφού αίρει τα προσωρινά μέτρα προστασίας των προβληματικών επιχειρήσεων από τους πιστωτές τους.

Έτσι, χάνεται η ομπρέλα που παρέχει το υφιστάμενο πτωχευτικό πλαίσιο για να διεξάγονται με σχετική ασφάλεια οι συζητήσεις μεταξύ επιχείρησης που βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμών και των πιστωτών της, με στόχο την εξεύρεση συμφωνίας εξυγίανσης.

Η εν λόγω αλλαγή έχει προκαλέσει αναστάτωση στην αγορά με μερίδα επιχειρηματιών, συμβούλων και νομικών να υποστηρίζει ότι μέσω των αλλαγών στο άρθρο 99 επί της ουσίας ανοίγει ο δρόμος για τον ξαφνικό «θάνατο» χιλιάδων επιχειρήσεων και όχι για την εξυγίανση αυτών.

Σημειώνεται πως προκειμένου να επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης, που θα κατατεθεί στο δικαστήριο, θα πρέπει να έχει συναφθεί από τον οφειλέτη και από πιστωτές του που εκπροσωπούν το 60% του συνόλου των απαιτήσεων, στο οποίο περιλαμβάνεται το 40% των τυχόν εμπραγμάτων ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων απαιτήσεων.

Επίσης προβλέπεται πως η επικύρωση συμφωνίας, η οποία έχει συναφθεί μόνον από πιστωτές που συγκεντρώνουν τα συγκεκριμένα ποσοστά, χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη, είναι δυνατή εφόσον ο οφειλέτης βρίσκεται, κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας, σε παύση πληρωμών.

Σε άλλο σημείο του νομοσχεδίου αναφέρεται πως από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και μέχρι την έκδοση απόφασης από το πτωχευτικό δικαστήριο για την επικύρωση ή μη της συμφωνίας εξυγίανσης, αναστέλλονται αυτόματα τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν την υποβολή της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης. Η ανωτέρω αναστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 4 μήνες.

Με βάση τα όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο, το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης εφόσον έχει υπογραφεί από τον οφειλέτη και από την απαιτούμενη πλειοψηφία του συνόλου των πιστωτών, ή μόνον από πιστωτές του που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία. Επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης όταν, επιπλέον, πληρούνται σωρευτικά και τα εξής:

α. Πιθανολογείται ότι κατόπιν της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης η επιχείρηση του οφειλέτη θα καταστεί βιώσιμη.

β. Πιθανολογείται ότι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών δεν παραβλάπτεται κατά την έννοια του άρθρου 99 παράγραφος 2.

γ. Η συμφωνία εξυγίανσης δεν είναι αποτέλεσμα δόλου ή άλλης αθέμιτης πράξης ή κακόπιστης συμπεριφοράς του οφειλέτη, πιστωτή ή τρίτου, και δεν παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του δικαίου του ανταγωνισμού.

δ. Η συμφωνία εξυγίανσης αντιμετωπίζει με βάση την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης τους πιστωτές, που βρίσκονται στην ίδια θέση.

Προς θετική κατεύθυνση κινείται η τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα σύμφωνα με το ΕΕΑ

«Η προτεινόμενη ρύθμιση για τη δεύτερη ευκαιρία που περιλαμβάνεται στις τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως πρέπει να αποσαφηνιστούν και να διευκρινιστούν με ακρίβεια τα κριτήρια αξιολόγησης των οφειλετών ως πλήρως συνεργάσιμων και ως μη δόλιων.

Επίσης, υπάρχουν κάποια σημεία που χρήζουν περαιτέρω επεξηγήσεων, κάτι που ελπίζουμε ότι θα λυθεί μέσω του δημόσιου διαλόγου. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μείνουν απορίες ή “γκρίζα” σημεία, καθώς διακυβεύεται η επαγγελματική επιβίωση χιλιάδων επιχειρήσεων».

Αυτό υπογραμμίζει, σε ανακοίνωσή του, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας, προσθέτοντας ότι «είναι απαραίτητο να προχωρήσουν όλες οι απαιτούμενες αλλαγές που μπορεί να δώσουν λύσεις σε πάρα πολλές επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν βάναυσα από την κρίση».

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, στόχος της πολιτείας πρέπει να είναι η επίσπευση των διαδικασιών, καθώς είναι κατεπείγουσα η ανάγκη άμεσης επίλυσης αυτού του σοβαρού θέματος.

Έως τις 27 Οκτωβρίου, οπότε λήγει το περιθώριο της διαβούλευσης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας θα καταθέσει τις προτάσεις του στον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα της δεύτερης ευκαιρίας σε εκείνες τις επιχειρήσεις που, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Σε λίγες μέρες θα ξέρουμε το τελικό σχέδιο για τον νέο πτωχευτικό κώδικα,  και στην πράξη θα φανεί ένα θα ευνοήσει ή όχι την ήδη ρημαγμένη ελληνική αγορά. 

 

zougla.gr

Leave a Reply