ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τιμωρούν τα μπλοκάκια

0

 

 


Μέτρα-σοκ αναμένεται να ισχύσουν από την έναρξη του νέου έτους για τους απασχολούμενους με «μπλοκάκια». Οι αλλαγές αφορούν κυρίως μισθωτούς που έχουν δεύτερο εισόδημα, για το οποίο κόβουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι εάν ο εργαζόμενος έχει μηδενικό εισόδημα, δεν θα καταβάλλει εισφορά, ενώ εάν το εισόδημα από το μπλοκάκι είναι 200 ή 400 ευρώ, ανάλογη θα είναι και η κράτησηΌσοι είναι μισθωτοί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, νέοι ασφαλισμένοι (1/1/1993) που έχουν μπλοκ παροχής υπηρεσιών, θα μπορούσαν να απαλλαγούν από την υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, εάν είχαν σταθερή ασφάλιση ΙΚΑ ως μισθωτοί.

Σύμφωνα με το «Έθνος», η κατηγορία αυτή πλέον από 1η Ιανουαρίου 2017 χάνει την εν λόγω «διευκόλυνση» και οι απασχολούμενοι μισθωτοί με «μπλοκάκι» θα πρέπει στο εξής να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές και επί του εισοδήματος που θα φαίνεται στο «μπλοκάκι». Παράλληλα, θα συνεχίσουν οι ασφαλιστικές κρατήσεις επί των μισθών τους.

Σε περίπτωση, δε, που οι εν λόγω εργαζόμενοι κόβουν «μπλοκάκι» σε δύο εργοδότες και άνω, τότε οι κρατήσεις υπερδιπλασιάζονται και ανέρχονται στο 26,95% (ανάλογο ποσοστό με αυτό των ελεύθερων επαγγελματιών).

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι εάν ο εργαζόμενος έχει μηδενικό εισόδημα, δεν θα καταβάλλει εισφορά, ενώ εάν το εισόδημα από το «μπλοκάκι» είναι 200 ή 400 ευρώ, ανάλογη θα είναι και η κράτηση.

Σύμφωνα με το «Έθνος», αν οι εργαζόμενοι έχουν ασφάλιση στο ΙΚΑ, θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν το 16% των μικτών τους αποδοχών. Αν, λόγω ιδιότητας, ασφαλίζονται σε άλλο φορέα (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ταμείο Νομικών) και συνδέονται με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας με εργοδότες ή επιχειρήσεις, θα συνεχίσουν να καταβάλλουν την εισφορά εργαζομένου που τους αναλογεί από τη σχέση μισθωτής εργασίας, ενώ ταυτόχρονα για τη δεύτερη δραστηριότητά τους (μπλοκάκι) θα καταβάλλουν έξτρα εισφορά σύνταξης και ασθένειας που θα είναι 26,95% από το πρώτο ευρώ της αμοιβής τους (20% για σύνταξη και 6,95% για ασθένεια).

Η συνολική επιβάρυνση -μόνο από τις ασφαλιστικές εισφορές- για μισθωτούς ΙΚΑ που ασκούν και ατομικό επάγγελμα με «μπλοκάκι» ανέρχεται στο 43% (16% ως μισθωτοί και 26,95% ως ελεύθεροι επαγγελματίες), ενώ σε περιπτώσεις εργαζομένων που ασφαλίζονται ως μισθωτοί σε Ταμεία (π.χ. ΔΕΚΟ, τραπεζών), όπου οι εισφορές «εργαζομένου» είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες που ισχύουν στο ΙΚΑ και φθάνουν το 22%, η πρόσθετη επιβάρυνση, αν έχουν ταυτόχρονα και «μπλοκάκι» ασκώντας ατομικό επάγγελμα, θα ανεβάσει το κόστος της ασφάλισής τους σχεδόν στο 50% του εισοδήματος.

Aν προστεθούν και οι φόροι (φόρος εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος και τυχόν προκαταβολή φόρου), τότε η επιβάρυνση στο εισόδημα από τη διπλή ασφαλιστική εισφορά και τους φόρους αγγίζει το 80%.

Σπεύδουν να κλείσουν τα μπλοκάκια

Στο μεταξύ, με την ανακοίνωση των νέων μέτρων έχει δημιουργηθεί ένα «κίνημα» αντίστοιχο με αυτό της παράδοσης πινακίδων στο τέλος κάθε χρόνου. Αυτήν τη φορά οι λεγόμενοι «μπλοκάκηδες» σπεύδουν στις κατά τόπους εφορίες για να κλείσουν το δελτίο παροχής υπηρεσιών μην αντέχοντας τις επιβαρύνσεις.

Το τοπίο γύρω από το καθεστώς των ασφαλιστικών εισφορών που θα ισχύσει από την αρχή του 2017 έχει επιφέρει ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία και ακόμη περισσότερες ουρές.

Leave a Reply