ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ανάδοχοι για την αποκατάσταση των ζημιών από την πλημμύρα σε Καλαμάτα και χωριά

0

 

ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ εργολαβιών για την αποκατάσταση των ζημιών από τη φθινοπωρινή πλημμύρα στην Καλαμάτα αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας. Συγκεκριμένα:

  • Ανάθεση εργολαβιών για την κατασκευή έργων Δήμου Καλαμάτας που αφορούν αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία της 7-9-2016 (εκτός ημερησίας διατάξεως). Ανοίχθηκαν οι προσφορές, τις οποίες είχαν υποβάλει ενδιαφερόμενοι εργολήπτες, σχετικά με την ανάληψη εργολαβιών για την αποκατάσταση ζημιών από την πλημμύρα της 7ης Σεπτεμβρίου 2016. Αναδείχθηκαν οι εξής προσωρινοί ανάδοχοι:

Α. «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 7-9-2016 στη Δ.Ε. Θουρίας», προϋπολογισμού μελέτης 70.000 ευρώ. Προσωρινός μειοδότης είναι ο Γεώργιος Τζαμουράνης, που προσέφερε έκπτωση 40% για τα χωματουργικά και 38% για τα τεχνικά. Με το έργο θα αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που προέκυψαν από το ρέμα Αγίων Θεοδώρων και οι πεσμένοι μανδρότοιχοι στο ρέμα Ξερίλας.

  • «Αποκατάσταση ζημιών που προέκυψαν στην Τ.Κ. Πηδήματος από τη θεομηνία της 7-9-2016 », προϋπολογισμού μελέτης 40.000 ευρώ. Προσωρινή μειοδότρια αναδείχθηκε η Αικατερίνη Σηφάκη με έκπτωση 54%. Με το έργο θα γίνουν καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων, απομάκρυνση φερτών υλικών κ.λπ.
  • «Αποκατάσταση ζημιών που προέκυψαν στις Τ.Κ. Αρφαρών και Πλατέος από τη θεομηνία της 7-9-2016», προϋπολογισμού μελέτης 40.000 ευρώ. Προσωρινή ανάδοχος ανακηρύχθηκε η Δήμητρα Κυριακοπούλου, με έκπτωση 38%. Με το έργο θα αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που προέκυψαν στις τρεις γέφυρες των Αρφαρών, καθώς και σε μια γέφυρα στο Πλατύ
  • «Προμήθεια και αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων γεφυρών και τεχνικών έργων που κατεστράφησαν από την θεομηνία της 7-9-2016», προϋπολογισμού μελέτης 20.000 ευρώ. Προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «Ν. Παπουτές – Κ. Μέγγος Ο.Ε.», με έκπτωση 6%. Θα τοποθετηθούν νέα μεταλλικά στοιχεία στα ρέματα Ξερίλας, Αγίων Θεοδώρων της Δ.Ε. Θουρίας, σε διάφορα σημεία στην Άμφεια, σε Πλατύ, Καλαμάτα κ.λπ.
  • «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικής οδοποιΐας που προξενήθηκαν από την θεομηνία της 7-9-2016 (τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, κατασκευή τεχνικών κ.λπ.), προϋπολογισμού μελέτης 99.335 ευρώ. Προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο Ιωάννης Αργυράκης με έκπτωση 31% για τα χωματουργικά, τεχνικά και οδοστρωσία και 33% για τα ασφαλτικά.
  • Αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής (τοίχοι αντιστήριξης, αποκατάσταση καθιζήσεων, διευθέτηση ομβρίων κ.λπ.), προϋπολογισμού μελέτης 35.000 ευρώ. Προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «Τσερπές – Κωτσάκης – Παπαδέας Ο.Ε. “Ανέλιξη Ο.Ε.”», με έκπτωση 26% για τα χωματουργικά και 25% για τα τεχνικά.

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παράλληλα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση και εξοπλισμός αθλητικών εγκαταστάσεων» (εκτός ημερησίας διατάξεως). Εγκρίθηκε όσον αφορά σε υπηρεσία προϋπολογισμού μελέτης 39.992 ευρώ με το ΦΠΑ.

 ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

Επίσης απόφαση ελήφθη επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Καλαμάτας» (εκτός ημερησίας διατάξεως). Υιοθετήθηκαν τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού και εγκρίθηκε  η κατακύρωση του διαγωνισμού στους 1) εταιρεία «Αδελφοί Π. Μουργή Α.Ε.», 2) εταιρεία «Αρτοβιομηχανία ¨Η Μάνη¨ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» και 3) Μαρία Ιωάν. Τούμπανου, αναφορικά με τα είδη, για τα οποία καθένας μειοδότησε.

  • Ορισμός πιστοποιημένου εκτιμητή REV για τη διενέργεια εκτίμησης της εμπορικής αξίας δύο ακινήτων του κληροδοτήματος «Παν. Δραγώνα» (εκτός ημερησίας διατάξεως). Ορίσθηκε πιστοποιημένος εκτιμητής ο Αναστάσιος Λαμπρόπουλος αντί συνολικής αμοιβής 550 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτής δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ισογείου κτιρίου 02, εντός του χώρου του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας (εκτός ημερησίας διατάξεως). Κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός, δεδομένου ότι ουδεμία προσφορά κατατέθηκε και εγκρίθηκε η επανάληψή του με τους ίδιους όρους της διακήρυξης.

  • Συγκρότηση επιτροπών (εκτός ημερησίας διατάξεως). Εγκρίθηκε η συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών και προμηθειών, που αφορούν στις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, αποτελουμένων από 3 δημοτικούς υπαλλήλους, με τους αναπληρωτές τους.

 

Φωτορεπορτάζ

Leave a Reply