ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Υπεγράφη συμφωνητικό για την υποστήριξη του δικτύου συνοικιακής κομποστοποίησης

0

Η σύμβαση έχει διάρκεια τριών μηνών.

Την εκτέλεση των εργασιών αναλαμβάνει ο Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «RE:THINK ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ».

Ο Δήμαρχος και η νόμιμη εκπρόσωπος του αναδόχου υπέγραψαν, σήμερα σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επιμέλεια δικτύου κομποστοποίησης», προϋπολογισμού 12.999,39 ευρώ. Το αντικείμενο των εργασιών είναι: αντικατάσταση – επανατοποθέτηση έως 8 συνοικιακών κομποστοποιητών, επισκευή και συντήρηση του συνόλου των 61 κομποστοποιητών που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης της Καλαμάτας, εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των πολιτών στην κομποστοποίηση και επικοινωνιακή υποστήριξη του έργου, καθώς και πιστοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του παραγόμενου από τους κάδους κομπόστ.

545 Συνολικές προβολές, 2 Σήμερα

Leave a Reply