ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οδηγίες σε ιδιοκτήτες ακινήτων που στρέφονται νομικά κατά του ΕΝΦΙΑ δίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας

0

  Χρήσιμες οδηγίες προκειμένου να μην χάσουν τις δίκες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν προσφύγει, κατά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, παρέχει με πέντε οδηγίες – κλειδιά, το Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, ανέβαλε για περίπου 45 ημέρες τις εκδικάσεις εκατοντάδων προσφυγών, ομαδικών κυρίως, ιδιοκτητών ακινήτων κατά της επιβολής του ΕΝΦΙΑ και των νέων αντικειμενικών αξιών,  προκειμένου να προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία, που θα αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον τους για να μπορεί να προχωρήσει η εκδίκαση.
Οι Σύμβουλοι της Επικρατείας, συνιστούν στους ιδιοκτήτες να εξασφαλίσουν, πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου που να καταγράφει τη  μεταγραφή του ακινήτου και  τον ονοματεπώνυμο  του ιδιοκτήτη του  το οποίο επιβαρύνθηκε με  ΕΝΦΙΑ, επίσης να έχουν κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου,  το αντίγραφο της δήλωσης Ε9 στην οποία  καταγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία του φορολογουμένου. Το ειδοποιητήριο που κοινοποιήθηκε στον ιδιοκτήτη του ακινήτου για την  επιβολή  του ΕΝΦΙΑ   του έτους εκείνου για το οποίο  προσφεύγει στο δικαστήριο και όχι το  ειδοποιητήριο επιβολής ΕΝΦΙΑ παρελθόντων  ετών και τον ακριβή προσδιορισμό της ζώνης στην οποία βρίσκεται το επιβαρυνόμενο με ΕΝΦΙΑ ακίνητο. Μάλιστα, αναφορικά με αυτό το ΣΕ επισημαίνει ότι θα πρέπει να οι ιδιοκτήτες να κάνουν ακρινή αναφορά στη ζώνη όπου βρίσκεται το ακίνητο και όχι να στρέφονται γενικά κατά των αντικειμενικών αξιών του Δήμου στον οποίο, αυτό υπάγεται. Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής, πάνω από 1000 πολίτες, εταιρείες, ακόμη και η Εκκλησία, έχουν προσφύγει κατά του ΕΝΦΙΑ, υποστηρίζοντας την αντισυνταγματικότητα και τη μη νομιμότητά του Φόρου.

 

 

Leave a Reply