ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Καταδικάστηκε η Ελλάδα για την πλημμελή προστασία της θαλάσσιας χελώνας στον Κυπαρισσιακό Κόλπο

0

ΠΑΡΑΒΑΣΗ της υποχρέωσης της Ελλάδας να προστατεύσει τις θαλάσσιες χελώνες καρέτα καρέτα στον κόλπο της Κυπαρισσίας διαπίστωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας δεκτή προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι πολλές υποδομές, όπως και η μελλοντική τους χρήση, είναι ικανές να επηρεάσουν σημαντικά τους οικότοπους εντός της ζώνης της Κυπαρισσίας. Η κατασκευή και η χρήση των υποδομών αυτών, μπορούν, ιδίως λόγω της ηχορύπανσης, της φωτορύπανσης και της ανθρώπινης παρουσίας, όπως και το ελεύθερο κάμπινγκ και η λειτουργία των μπαρ, να παρενοχλήσουν σημαντικά την καρέτα καρέτα κατά την αναπαραγωγή της.

Επίσης, η ανεξέλεγκτη στάθμευση των οχημάτων, όπως και η ασφαλτόστρωση ορισμένων οδών, βλάπτουν τους οικότοπους αμμοθινών της χελώνας, επιδεινώνοντας την ηχορύπανση και τη φωτορύπανση και παρενοχλώντας τις χελώνες κατά την ωοτοκία καθώς και κατά την εκκόλαψη των νεοσσών.

Το Δικαστήριο διαπιστώνει ομοίως ότι τα φώτα των εστιατορίων, των ξενοδοχείων και των καταστημάτων γύρω από τη ζώνη της Κυπαρισσίας επίσης προκαλούν παρενόχληση των χελωνών.

Η Ελλάδα πρέπει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου το συντομότερο. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρήσει πως το κράτος μέλος δεν συμμορφώθηκε προς την απόφαση, μπορεί να ασκήσει νέα προσφυγή, ζητώντας την επιβολή χρηματικών κυρώσεων.

Γενικά, σε περίπτωση μη ανακοίνωσης στην Επιτροπή των μέτρων για τη μεταφορά μιας οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, το Δικαστήριο μπορεί, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, να επιβάλει κυρώσεις με την πρώτη του απόφαση.

Leave a Reply