ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στη νέα στέγη της η Χημική Υπηρεσία Καλαμάτα

0

 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ βρίσκεται η μεταστέγαση της Χημικής Υπηρεσίας Καλαμάτας σε ανακατασκευασμένο τμήμα των αποθηκών του Τελωνείου, που έχει παραχωρηθεί γι’ αυτό το σκοπό. Το έργο αποπεράτωσης της ανακατασκευής του εν λόγω κτηριακού τμήματος εκτέλεσε ο Δήμος Καλαμάτας, σε συνέχεια υπογραφής, από το Δήμαρχο και την τότε Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (του Υπουργείου Οικονομικών), προγραμματικής σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου, που περιέλαβε οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ανήλθε σε 108.665 ευρώ με το ΦΠΑ και η χρηματοδότηση προήλθε από το Υπουργείο Οικονομικών.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας παρενέβη και ανέλαβε την ευθύνη πραγματοποίησης του έργου εξαιτίας της καθυστέρησης ολοκλήρωσής του επί μία 10ετία, λόγω γραφειοκρατίας, καθώς υπήρχε κίνδυνος απώλειας του Χημείου για την πόλη και την περιοχή. Η διαμόρφωση επαρκών και σύγχρονων χώρων για τη στέγαση της Χημικής Υπηρεσίας Καλαμάτας, εδραιώνει το κρατικό Χημείο στην περιοχή μας, με θετικές επιπτώσεις για την υποστήριξη της οικονομικής ζωής και των εξαγωγών, ιδιαίτερα στους ευαίσθητους τομείς των ποιοτικών αγροδιατροφικών μας προϊόντων.
Στο πλαίσιο της επιθυμίας να παραμείνει το Χημείο στην Καλαμάτα, ο Δήμος θα το ενισχύσει με επίπλωση και, επιπλέον, θα γίνουν τεχνικές εργασίες, κυρίως για τη διαχείριση ομβρίων, στη βόρεια είσοδο του Χημείου. Στην είσοδο θα τοποθετηθεί και ο αποστακτήρας, που η Παπαδημητρίου ΧΚ ΑΒΕΤ δώρισε στο Δήμο Καλαμάτας.

 

Leave a Reply