ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελικά αποτελέσματα εκλογών του ΤΕΕ στην Πελοπόννησο και στους πέντε Νομούς

0

 

Στις 20-11-2016 διεξήχθησαν σε όλη τη χώρα οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων Διοίκησης του ΤΕΕ σε Πανελλαδικό και Περιφερειακό επίπεδο.

Δυναμικό παρόν έδωσαν οι Μηχανικοί της Πελοποννήσου που με αξιοσημείωτα αυξημένη συμμετοχή προσήλθαν στα 6 εκλογικά τμήματα των πέντε (5) Νομών της περιφέρειάς μας (Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας) για να ψηφίσουν για την εκλογή των αιρετών οργάνων Διοίκησης του ΤΕΕ για την επόμενη τριετία.

Στο ΤΕΕ Πελοποννήσου, μέσα από την εκλογική αναμέτρηση της 20ης Νοεμβρίου 2016, πρώτη δύναμη αναδεικνύεται η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – Δ.Κ.Μ. με ποσοστό 58,31%.

Συγκεκριμένα τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την εκλογή των 59 μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου έχουν ως εξής:

 

  1. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-Δ.Κ.Μ. : 58,31%
  2. AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 17,11%
  3. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: 7,15%
  4. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 5,06%
  5. ΕλΕΜ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: 4,18%
  6. AΝΤΑΡΣΙΑ#block_TEE: 2,65%
  7. ΤΡΟΧΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 1,85%
  8. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ: 1,69%
  9. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 1,20%
  10. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 0,80%

 

Ακολουθούν τα αναλυτικά αποτελέσματα ανά Νομό και ανά συνδυασμό στην περιφέρεια Πελοποννήσου για την Αντιπροσωπεία και για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ Πελοποννήσου.

Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και θα πρέπει να επικυρωθούν από την κεντρική εφορευτική επιτροπή των εκλογών.

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2016

 

Α) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ             1294

ΕΓΚΥΡΑ                      1245               

ΑΚΥΡΑ                            31

ΛΕΥΚΑ                            18

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                                    213      17,11%

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                                                                  15        1,20%

AΝΤΑΡΣΙΑ # block_TEE                                                                                                                                                       33        2,65%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΚΜ                                                                                                    726      58,31%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                  63        5,06%

ΕλΕΜ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ                                           52        4,18%

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ                                                                                                                                                                                   89        7,15%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ                                                                                                                                        21        1,69%

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                                                                                               10        0,80%

ΤΡΟΧΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                                                                                           23        1,85%

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

ΕΓΚΥΡΑ                        298               

ΑΚΥΡΑ                              4

ΛΕΥΚΑ                              2

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                       37      12,42%

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                                                        2        0,67%

AΝΤΑΡΣΙΑ # block_TEE                                                                                                                                              2        0,67%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΚΜ                                                                                      228      76,51%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                          8        2,69%

ΕλΕΜ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ                                 7        2,35%

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ                                                                                                                                                                     10        3,36%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ                                                                                                                              1        0,34%

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                                                                                     3        1,01%

ΤΡΟΧΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                                                                               0        0,00%

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

ΕΓΚΥΡΑ                        199               

ΑΚΥΡΑ                              2

ΛΕΥΚΑ                              4

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                     41      20,60%

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                                     4        2,01%

AΝΤΑΡΣΙΑ # block_TEE                                                                                                                          10        5,03%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΚΜ                                                                        114      57,29%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                     17        8,54%

ΕλΕΜ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ              1        0,50%

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ                                                                                                                                                    11        5,53%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ                                                                                                        0        0,00%

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                                                                1       0,50%

ΤΡΟΧΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                                                          0        0,00%

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

ΕΓΚΥΡΑ                        218               

ΑΚΥΡΑ                              1

ΛΕΥΚΑ                              6

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                     19        8,72%

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                                                     2        0,92%

AΝΤΑΡΣΙΑ # block_TEE                                                                                                                                          1        0,46%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΚΜ                                                                                     139      63,76%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                    13        5,96%

ΕλΕΜ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ                           31      14,22%

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ                                                                                                                                                                   6        2,75%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ                                                                                                                       2        0,92%

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                                                                               5        2,29%

ΤΡΟΧΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                                                                         0        0,00%

 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

ΕΓΚΥΡΑ                        150               

ΑΚΥΡΑ                              2

ΛΕΥΚΑ                              2

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                              28      18,67%

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                                               1        0,67%

AΝΤΑΡΣΙΑ # block_TEE                                                                                                                                    3        2,00%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΚΜ                                                                                92      61,33%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                               10        6,67%

ΕλΕΜ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ                       1        0,67%

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ                                                                                                                                                            13        8,67%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ                                                                                                                  1        0,67%

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                                                                          1        0,67%

ΤΡΟΧΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                                                                    0        0,00%

 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

ΕΓΚΥΡΑ                        380               

ΑΚΥΡΑ                            22

ΛΕΥΚΑ                              4

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                        88      23,16%

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                                        6        1,58%

AΝΤΑΡΣΙΑ # block_TEE                                                                                                                           17        4,47%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΚΜ                                                                     153      40,26%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                     15        3,95%

ΕλΕΜ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ            12        3,16%

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ                                                                                                                                                   49      12,90%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ                                                                                                      17        4,47%

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                                                               0        0,00%

ΤΡΟΧΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                                                        23        6,05%

 

 

 

 

 

Β) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ             1288

ΕΓΚΥΡΑ                           1102

ΑΚΥΡΑ                               86

ΛΕΥΚΑ                            100

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                     139     12,61%

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                                      42       3,81%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΚΜ                                                                     527     47,82%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                   128     11,62%

ΕλΕΜ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ          193     17,51%

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ                                                                                                                                                     73       6,63%

176 Συνολικές προβολές, 1 Σήμερα

Leave a Reply