ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συνάντηση στην Περιφέρεια για προγράμματα ευπαθών ομάδων με τη συμμετοχή των Δήμων Καλαμάτας, Ναυπλίου, Σπάρτης και Τρίπολης

0

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υποβολή πρότασης έργου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: «Λειτουργία one stop shop/ Κέντρων Κοινότητας ευπαθών ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες», καθώς και της πρόσκλησης: «Σύσταση και λειτουργία “επιτελικής/συντονιστικής δομής κοινωνικής ένταξης” (περιφερειακή κοινωνική πύλη)» του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων και στελεχών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου και των δυνητικών δικαιούχων, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Περιφέρειας και είναι οι Δήμοι Καλαμάτας, Ναυπλιέων, Σπάρτης και Τρίπολης. Η πρώτη Πράξη αφορά στην επιχορήγηση των δυνητικών δικαιούχων για τη συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας με διάρκεια λειτουργίας 3 έτη και συνολικό προϋπολογισμό 1.645.920 ευρώ. Τα «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας» στον Δήμο Έδρας κάθε Περιφερειακής Ενότητας, με περιοχή ευθύνης την οικεία Περιφερειακή Ενότητα, θα διαμορφώνουν ένα ενιαίο δίκτυο υπηρεσιών αντιμετώπισης της φτώχειας και κοινωνικής ένταξης με στόχευση στις ευπαθείς και περιθωριοποιημένες ομάδες του πληθυσμού. Η εν λόγω Πράξη διαλειτουργεί με την Πράξη «Επιτελική / Συντονιστική Δομή Κοινωνικής Ένταξης» (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη) η οποία συγκροτείται στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου και διάρκεια λειτουργίας 3 έτη, συνολικού προϋπολογισμού 980.640 ευρώ. Η Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη, σε συνεργασία με τα Κέντρα Κοινότητας και τις Κινητές Μονάδες, συγκροτούν έναν Ενιαίο Μηχανισμό για την ουσιαστική καταπολέμηση των φαινομένων φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με έμφαση στην κοινωνική ένταξη  και την προώθηση της απασχόλησης. Η διαδικασία συγκρότησης και λειτουργίας τόσο των «Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας» όσο και της «Επιτελικής/Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης» προχωράει μέσα από την στενή συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων (ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού) η οποία αποτελεί εγγύηση για την επιτυχής έκβαση και βιωσιμότητα των δύο αλληλένδετων έργων. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης οι δικαιούχοι φορείς προχωράνε άμεσα στην υποβολή για έγκριση προς τα συλλογικά τους όργανα (Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο) την Υποβολή Πρότασης (Αίτηση Χρηματοδότησης) και Συμμετοχής στην αντίστοιχη Πράξη.

 

Leave a Reply