ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο «τραγέλαφος» για τα σκουπίδια δικαιώνει τον αγώνα Συλλόγων από την Αρκαδία και τη Μεσσηνία

0

 

Οι Πολιτιστικοί – Μορφωτικοί  Σύλλογοι Παλαιόχουνης – Καλλιρρόης και γύρω χωριών,  που αγωνιζόμαστε,  από την πρώτη μέρα, για να σώσουμε τον τόπο μας, αλλά και την Πελοπόννησο,   από την επιχειρούμενη, μέσω ΣΔΙΤ με την ΤΕΡΝΑ,  καταστροφή  από μία διαχείριση απορριμμάτων παντελώς ξεπερασμένη, παράνομη, επιβλαβή και οικονομικά αδιανόητη, καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση  για την αδιαμφισβήτητη πλέον ταύτισή της  με τα συμφέροντα των Εργολάβων, σε αντίθεση με ό,τι αντιμαχόταν στο προεκλογικό της πρόγραμμα, ως Αντιπολίτευση  και υποσχόταν μέχρι πρότινος.   

Συγκεκριμένα,  στο αριθ. 40401/3849/1.10.2015  έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής  Πολιτικής, προς το Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που στάλθηκε σε συμμόρφωση με τις αριθ. 220 και 250/15 Πράξεις αυτού και πριν από την έκδοση της αριθ. 309/15 εγκριτικής Πράξης του σχεδίου της Σύμβασης Σύμπραξης  για το Έργο, οι αρμόδιες Υπηρεσίες των δύο Υπουργείων, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος,  είχαν αποφανθεί αρνητικά για τη νομιμότητά του, εφόσον το ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου 2010, σύμφωνα με το οποίο  εγκρίθηκε το Έργο,  κατά την άνω απόφαση, έχριζε αναθεώρησης για να είναι σύμφωνο με τις Αρχές του νέου ΕΣΔΑ 2015, το οποίο διαπνέεται από την Αρχή της Αποκεντρωμένης Διαχείρισης των ΑΣΑ.

Η Κυβέρνηση, κάνοντας στροφή 180ο , όπως αποδεικνύεται από τις ενέργειές της μετά την 15/12/2015,  διαπραγματεύεται  με την ΤΕΡΝΑ για ένα Έργο, που γνωρίζει καλώς, ότι είναι παράνομο, αντίθετο καθ’ ολοκληρίαν στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, ως προς νομικές και πολεοδομικές πλημμέλειες  και δίκαιο Προστασίας  του Περιβάλλοντος,  σαφώς, δε, υπερκοστολογημένο, όταν  οι παρανομίες αυτές  έχουν επανειλημμένα γνωστοποιηθεί στους αρμόδιους Υπουργούς, στελέχη τους και σε όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς.  Όμως,  παρουσιάζεται, δήθεν ως  επίτευγμα, μία νέα  συμφωνία με την ΤΕΡΝΑ, η οποία δεν αλλάζει σε τίποτα την ουσία του αρχικού  παράνομου ΣΔΙΤ.

Είναι σαφές, ότι,  μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, η Κυβέρνηση απέδειξε με τις κενές υποσχέσεις της, ότι αποτελειώνει το «έγκλημα» που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια η προηγούμενη Κυβέρνηση και που φυσικά, τότε,  ως αντιπολίτευση, κατήγγειλε σε όλους τους τόνους!

Έτσι, μέσω των ίδιων των αρμόδιων για το Έργο Υπουργών, όσο και μέσω των τοπικών παραγόντων, προσπάθησε να μας πείσει, ότι το Έργο θα ακυρωνόταν, ενώ στην ουσία αναζητούσε  τρόπους για να ξεπεράσει τα νομικά και τεχνικά προβλήματα που είχαμε αναδείξει με την έρευνα και τις μελέτες μας.

Οι Πολιτιστικοί- Μορφωτικοί Σύλλογοί μας  Αρκαδίας-Μεσσηνίας, που μάχονται εδώ και 3 χρόνια, έχουν ήδη προχωρήσει σε νομικές ενέργειες κατά της ΜΠΕ του Έργου και όσων παρανόμως το διευκολύνουν, προσφεύγοντας και στην ποινική δικαιοσύνη, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4042/12 και θα συνεχίσουν ν’ αγωνίζονται κατά οποιουδήποτε, σε οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεται, μέχρι να δικαιωθούν.

Τραγική επαλήθευση των ανωτέρω, ο «τραγέλαφος» με τον υπό  αναθεώρηση  ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου  και την επ’ αυτού ΣΜΠΕ, θέμα που αναδείχθηκε και πάλι  στη συνεδρίαση του ΦοΔΣΑ της 21/11/2016, κατά την οποία αποδείχθηκε, για πολλοστή φορά,  η «δυσκολία» να αποτυπωθούν οι ομόφωνες   αποφάσεις του Συνδέσμου για την Αποκεντρωμένη Διαχείριση, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στα επίσημα Πρακτικά του.   Επίσης, αναδείχθηκε και η αληθής θέση  των αρμοδίων να γνωμοδοτήσουν  Υπηρεσιών των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Εσωτερικών,  μέσα από αθέλητες ή αναπόφευκτες «ομολογίες» του ίδιου του επίσημου Μελετητή.

Ο ίδιος «τραγέλαφος» επαναλήφθηκε στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 23/11/2016, σχετικά με το θέμα της γνωμοδότησης επί της ΣΜΠΕ, όπου αναδείχθηκε η προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου να αποκρύψει τις αντιφάσεις:  α)  του ΣΔΙΤ με Ανάδοχο την ΤΕΡΝΑ, β) του ΠΕΣΔΑ 2015 και γ) της ΣΜΠΕ επ’ αυτού με τις κατευθυντήριες Αρχές του ΕΣΔΑ, αλλά και με ομόφωνες αποφάσεις του ΦοΔΣΑ.

Οι πολίτες που αγωνιζόμαστε  για να μπει ένα τέλος στην απαράδεκτη κατάσταση στην Πελοπόννησο σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και ν’ αποτραπεί η περιβαλλοντική και οικονομική καταστροφή της  για πολλές δεκαετίες, ξεκαθαρίζουμε ότι οι Αρχές που διέπουν τον Αγώνα μας παραμένουν αναλλοίωτες και ξεκάθαρες : Πρόληψη και μείωση παραγωγής απορριμμάτων, διαλογή στην πηγή, ενδελεχής ανακύκλωση και επεξεργασία αποκλειστικά από την τοπική αυτοδιοίκηση, λόγω του δημόσιου χαρακτήρα τους,  μακριά από εργολαβικά συμφέροντα και διαπραγματεύσεις «κεκλεισμένων των θυρών».     

 

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Leave a Reply