ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Καθηγητές του 1ου Λυκείου Καλαμάτας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης!

0

 

ΕΝΑ ΦΙΛΟΔΟΞΟ σχέδιο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, ξεκίνησε να υλοποιεί για πρώτη φορά στην ιστορία του, κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού Erasmus + KA1, το 1ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εννέα εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν χωριστεί σε τέσσερις ομάδες, με την κάθε μια από αυτές να επισκέφθηκε ή να προγραμματίζει επίσκεψη σε μια Ευρωπαϊκή χώρα στο πλαίσιο της επιμόρφωσης. Οι στόχοι του προγράμματος, είναι πολλαπλοί και αφορούν κυρίως στην απόκτηση γνώσεων και εμπειριών σε νέες καινοτόμες μεθόδους, για αποτελεσματικότερη διδασκαλία. Επίσης, στο επίκεντρο βρίσκεται η απόκτηση εμπειρίας στη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών εργαλείων καθώς και εργαλείων λογισμικού, η βελτίωση των ξενόγλωσσων δεξιοτήτων τους και η… εξερεύνηση του «εκπαιδευτικού γίγνεσθαι»  άλλων χωρών της Ευρώπης μέσα από την ανταλλαγή απόψεων με τους εκεί εκπαιδευτικούς.

Συγκεκριμένα οι καθηγήτριες Μαρία Μέτσιου Μαρία και Αναστασία Παππά Αναστασία συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Language, Life and Culture in the UK Today» στην Οξφόρδη του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου να αποκτηθούν καινοτόμες, μαθητοκεντρικές πρακτικές και εργαλεία για την ενίσχυση γλωσσικών δεξιοτήτων, δημιουργικότητας, κριτικής σκέψης και παραγωγής πρωτότυπων ιδεών και να καλλιεργηθεί το πνεύμα ομαδικότητας και αρμονικής συνεργασίας στο περιβάλλον μάθησης της αγγλικής γλώσσας. Οι Μιχάλης Τσιάλας, Μαρία Τομαρά, Θεοδώρα Δημητρακοπούλου, και Κυριακή Χριστοπούλου συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Discovering Renaissance Art in Florence», που είχε στόχο μεταξύ άλλων, την εξοικείωση  με την τέχνη της Αναγέννησης και την προσέγγιση με ένα διαφορετικό τρόπο εκπαίδευσης που αφορά στα αντικείμενα που διδάσκει κάθε εκπαιδευτικός. Ο διευθυντής του Σχολείου Γιώργος Λιακέας συμμετείχε στο πρόγραμμα «Interactive Media for Interactive teaching and learning», που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου, με στόχο αφενός να  δοθούν ιδέες στους συμμετέχοντες για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν τα πολυμέσα ως εργαλείο για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία των μαθημάτων  στο  σχολείο και αφετέρου να υπάρξει μια  «ώσμωση» μεταξύ των συμμετεχόντων καθηγητών, καταθέτοντας ο καθένας τις εμπειρίες  και  δράσεις του μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο λειτουργεί. 
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί Χρήστος Λυμπερόπουλος και Ευαγγελία Σαλταγιάννη θα επισκεφθούν τον Ιούλιο τη Φιλανδία, όπου θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «School management».

Γ.Α.

89 Συνολικές προβολές, 1 Σήμερα

Leave a Reply