ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πάτρα: Επιχορήγηση 1,8 εκατ. ευρώ στο Πατρινό Καρναβάλι για ληξιπρόθεσμες οφειλές!

0

Κοντά στο 1,8 εκατ. ευρώ ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών στην κοινωφελή επιχείρηση «Πατρινό Καρναβάλι» για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προς τρίτους. Η ικανοποίηση του αιτήματος προκαλεί θετικά συναισθήματα σε όσους έχουν να λαμβάνουν από τον φορέα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν παραγραφεί οι οφειλές τους λόγω χρόνου.

Οπως εξήγησαν στην εφημερίδα «Πελοπόννησο » άνθρωποι του οικονομικού-λογιστικού κλάδου, αν έχει περάσει ο χρόνος (πενταετία) που προβλέπει ο νομοθέτης για κάθε περίπτωση, τότε ο χρεώστης δεν έχει να λαμβάνει χρήματα από την δημοτική επιχείρηση. Στην περίπτωση όμως που έχει υποβληθεί νομική προσφυγή από τον χρεώστη, τότε η παραγραφή διακόπτεται και πλέον θα μπορεί να απαιτήσει την εξόφλησή του.

Επίσης, μια παράμετρος στο θέμα είναι πόσοι από τους προμηθευτές ή τις επιχειρήσεις του φορέα εξακολουθούν να υφίστανται, ώστε να διεκδικήσουν τα ποσά που τους οφείλονται. Μια τέτοια πρόβλεψη είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένη και ο μόνος τρόπος για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα είναι… η πράξη.

ΕΚΘΕΣΗ

Στις αρχές Νοεμβρίου η κοινωφελής επιχείρηση απέστειλε στο υπουργείο μια ειδική έκθεση με στοιχεία που αξιολογήθηκαν, ώστε να δοθεί η έγκριση υπαγωγής του φορέα στο πρόγραμμα χρηματοδότησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Πάνου Σκουρλέτη, θα δημιουργηθεί λογαριασμός του νομικού προσώπου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να διευκολύνεται η παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωμών και η διενέργεια σχετικών ελέγχων.

ΕΝΤΟΛΕΣ

Η Κοινωφελής θα πρέπει να υποβάλει στο υπουργείο εντολές εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της, οι οποίες μετά από έλεγχο θα αποστέλλονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών. Το Ταμείο, με τη σειρά του, θα προχωρά στην πληρωμή του καθαρού ποσού προς τους τελικούς δικαιούχους και στη μεταφορά του συνολικού ποσού των κρατήσεων και παρακρατήσεων προς τον επιχορηγούμενο φορέα για την άμεση απόδοσή τους.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Στην περίπτωση που προκύψουν υπόλοιπα ποσά, τα οποία δεν θα χρησιμοποιηθούν έγκαιρα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, η απόφαση του υπουργού ορίζει ότι θα επιστραφούν στον κρατικό προϋπολογισμό με ευθύνη του υπουργείου.

 

 

Leave a Reply