ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ζητήματα γεωπολιτικής και ασφάλειας στο ισλαμικό σύμπλοκο Τουρκίας-Μέσης Ανατολής 6μηνο e-learning Πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

0

Το πρόγραμμα θα καλύψει ένα κενό που υπάρχει στην εκπαίδευση των Διεθνολόγων επιστημόνων, των Δημοσιογράφων, των στελεχών των Ενόπλων δυνάμεων αλλά και των Επιχειρήσεων, σχετικά με την αναγνώριση των εστιών αστάθειας και τους κινδύνους της ειρήνης και της σταθερότητας στον γεωγραφικό χώρο εντός του οποίου δρούν και επιχειρούν αλλά και τον οποίον εξετάζουν.

Σκοπός του προγράμματος είναι

  • να παρουσιαστεί μια επιστημονική Μεθοδολογία Γεωπολιτικής Αναλύσεως η οποία θα επιτρέπει τον εντοπισμό και την αναγνώριση των ανωτέρω προβλημάτων και εστιών αστάθειας στους τέσσερεις τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας: Άμυνα/Ασφάλεια, Οικονομία, Πολιτική και Πολιτισμός/Πληροφορία.
  • να δημιουργήσει ένα Υπόδειγμα Προβλέψεως των τάσεων ανακατανομής της Ισχύος στο εξεταζόμενο γεωγραφικό Σύμπλοκο και ως προς τον εκάστοτε γεωπολιτικό παράγοντα.
  • να διευκρινίσει τις σημαντικές διαφορές αλλά και την συμπληρωματικότητα μεταξύ της Γεωπολιτικής Αναλύσεως και της Γεωστρατηγικής Συνθέσεως και να εφοδιάσει τον σπουδαστή με τα θεωρητικά εκείνα εργαλεία που θα του επιτρέψουν να υλοποιήσει ο ίδιος την εκάστοτε Γεωπολιτική Ανάλυση ως προς τον Γεωπολιτικό Παράγοντα που τον ενδιαφέρει, χωρίς να υποπέσει στις παγίδες της προπαγάνδας και των ιδεοληψιών. Προϋποθέσεις οι οποίες αποτελούν την απαραίτητη βάση για οποιαδήποτε «ανάλυση κινδύνου».
    Σημαντική προσφορά του προγράμματος για την γνώση και κατανόηση της παρούσας διεθνούς συγκυρίας είναι η παρουσίαση των θεμελιωδών θεωρητικών και επιχειρησιακών δομών του Ισλαμιστικού κινήματος και η ανάλυση των θεμελιωδών αρχών του Ισλάμ όπου αυτές «βασίζονται», πάντοτε κατά τους θεωρητικούς του Ισλαμιστικού κινήματος.

Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ Ιωάννης Μάζης, ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Leave a Reply