ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μέτρα πρόληψης από πυρκαγιές τζακιών

0

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΧΡΙΠΑΤΣΙΟΥ
Επιπυραγού – Δασολόγου
Διοικητή Π.Υ. Αμαλιάδας

d19

Με την έλευση της χειμερινής περιόδου, αρχίζει και η έναρξη λειτουργίας όλων των συστημάτων θέρμανσης των χώρων και κυρίως των κατοικιών. Τα τελευταία χρόνια, με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, πολύς κόσμος στράφηκε στη θέρμανση των χώρων με διάφορα συστήματα θέρμανσης, όπως, ηλεκτρικά σώματα, κλιματιστικά, λέβητες και σόμπες με πέλλετ και τζάκια.
Οι περισσότερες πυρκαγιές που συμβαίνουν τη χειμερινή περίοδο είναι πυρκαγιές από τζάκια, που έχουν ως σημείο έναρξης είτε την εστία, είτε κυρίως την καμινάδα του.
Ανάλογα με τον τύπο της εστίας, τα τζάκια διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες, τα τζάκια ανοιχτού και τα τζάκια κλειστού τύπου. Αναλυτικότερα:

Τα τζάκια ανοιχτού τύπου, μπορεί  να προκαλέσουν πυρκαγιά από σπινθήρες που μπορεί να πεταχτούν από τα ξύλα που καίγονται, όπως και από κατρακύλισμα των καιόμενων ξύλων. Σπινθήρες πετάγονται κυρίως όταν τα καιόμενα ξύλα προέρχονται από κωνοφόρα δέντρα (ελάτη, πεύκη, κέδρος, κυπαρίσσι). Από κωνοφόρα δέντρα προέρχονται και τα υπολείμματα των πριστηρίων (ξακρίδια κλπ), τα οποία πολλοί χρησιμοποιούν για προσάναμμα όπως επίσης και ξυλεία που προέρχεται από αντικατάσταση στέγης ή κουφώματα. Για αυτό πρέπει, σε τέτοιου είδους τζάκια να υπάρχει πάντα  τοποθετημένο το προστατευτικό κάλυμμα, και καλό θα ήταν να υπάρχει μπροστά ένα χαλί από ειδικό άκαυστο υλικό. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, τα τζάκια αυτά πρέπει να λειτουργούν πάντα υπό επιτήρηση ενήλικα και ποτέ να μην κοιμούνται τα παιδιά μπροστά σε τέτοια αναμμένα τζάκια.

Τα τζάκια κλειστού τύπου παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια σε ότι αφορά το εσωτερικό της οικίας, αρκεί να είναι πάντα καλά κλεισμένη η πόρτα και να μην παραμένει λίγο ανοιχτή προκειμένου να εισέρχεται στο τζάκι, περισσότερος αέρας για καλύτερη καύση.

Καμινάδες υπάρχουν διαφόρων τύπων, χτιστές, μεταλλικές απλές ή δύο τοιχωμάτων, αμιάντου, κλπ. Όλες οι καμινάδες, πρέπει να είναι καθαρές από αιθάλη (καπνιά) ώστε να λειτουργεί σωστά το τζάκι (να «τραβάει»), αλλά και να  αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάφλεξης της αιθάλης και της πρόκλησης πυρκαγιάς. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για το πότε πρέπει να καθαριστεί μία καμινάδα, διότι η συγκέντρωση της αιθάλης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το μήκος της καμινάδας, τα υλικά κατασκευής της, τη χρήση του τζακιού, τα είδη και την υγρασία των καιόμενων ξύλων, τη μόνωσή της και κυρίως αν χρησιμοποιείται η εστία του τζακιού για  ψήσιμο, που συντελεί  στη επικόλληση λίπους στα τοιχώματα . Επίσης τα προσανάμματα όπως  δαδί, χαρτόνια, φυτίλια από κηροπλαστεία, κλπ, δημιουργούν μεγάλη ποσότητα αιθάλης που επικάθεται στα τοιχώματα της καμινάδας.

Όλες οι καμινάδες πρέπει να είναι κατασκευασμένες σωστά, ώστε ακόμη και στην περίπτωση που αναφλεγεί η αιθάλη να μην προκληθεί πυρκαγιά στη στέγη ή σε άλλους χώρους από τους οποίους διέρχεται. Όμως όταν αναφλεγεί μία καμινάδα, εξέρχονται από αυτή, φλεγόμενα κομμάτια αιθάλης, τα οποία, ανέρχονται και μόλις ψυχθούν, πέφτουν και μπορεί να προκαλέσουν ζημιές σε τέντες, οχήματα κλπ. Μία καμινάδα καίγεται μέσα σε 5-10 λεπτά και μέχρι να γίνει αντιληπτή, να ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική και να φθάσει το όχημα στο χώρο, συνήθως η καμινάδα έχει σβήσει.

Σε μία καμινάδα που έχει αναφλεγεί η αιθάλη, αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες (άνω των 700 οC) και προκαλούνται πολλές φορές φθορές τόσο στην καμινάδα (θραύση ή ανοίγματα) όσο και σε διάφορα δομικά στοιχεία που βρίσκονται πέριξ αυτής (τοιχοποιία, ελαιοχρώματα, γυψοσανίδες). Για να περιορίσουμε την ένταση της καύσης, πρέπει να αφαιρέσουμε από την εστία την καύσιμη ύλη (καυσόξυλα). Επιπλέον στα κλειστά τζάκια, μπορούμε να κλείσουμε την πόρτα και το κλείστρο εισαγωγής αέρα. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ανέβουμε στη στέγη και να ρίξουμε νερό μέσα στην καμινάδα.

Δυστυχώς όμως, πολλές φορές δημιουργούνται πυρκαγιές σε στέγες και σε οικίες που οφείλονται κατά κύριο λόγο σεκακοτεχνίες των κατασκευαστών των καμινάδων. Υπάρχουν πολυκατοικίες όπου μία καμινάδα διαμέτρου 20 εκ. χρησιμοποιείται για 5 ή 6 τζάκια (κοινή καμινάδα). Τοποθετούνται στην αρχή από το τζάκι μέχρι την καμινάδα σπιράλ αλουμινίου και όχι ατσάλινα για μείωση του κόστους. Διέρχονται καμινάδες μέσα από φωταγωγούς. Καμινάδες μεταλλικές ή  αμιάντου βρίσκονται σε επαφή με ξύλινα στοιχεία από στέγες ή βεράντες. Καμινάδες χωρίς μόνωση διέρχονται μέσα από ντουλάπες διαμερισμάτων ή υπνοδωμάτια. Καμινάδες χωρίς μόνωση διέρχονται μέσα από ξύλινες στέγες. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέριξ των καμινάδων και κυρίως όπου αυτές έχουν ελλιπή ή καθόλου μόνωση, δημιουργούνται από τα πουλιά φωλιές οι οποίες είμαι πολύ εύφλεκτες.

Η στάχτη θα πρέπει να συγκεντρώνεται σε μεταλλικά δοχεία και να παραμένει εκτός του σπιτιού για δύο ημέρες, πριν την απόρριψή της στους πλαστικούς κάδους απορριμμάτων. Αν υπάρχει κήπος καλό είναι η στάχτη να απορρίπτεται εκεί, διότι περιέχει πολλά ανόργανα στοιχεία που χρειάζονται για την ανάπτυξη των λαχανικών.

Θα πρέπει λοιπόν πριν την έναρξη λειτουργίας του τζακιού, να καθαριστούν οι καμινάδες από την αιθάλη και να ελεγχθεί η μόνωσή τους, ώστε να αποφύγουμε φαινόμενα ανάφλεξης της αιθάλης και πολύ περισσότερο πυρκαγιών οικιών.

 

Leave a Reply