ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Με τα «ρέστα» του ΟΓΑ οι αγρότες θα προπληρώνουν εισφορές

0

Τη δυνατότητα να μεταφέρονται τα υπόλοιπα των ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβάλλουν οι αγρότες σε επόμενες πληρωμές, προβλέπει νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όλα αυτά βέβαια, τη στιγμή που πολλοί αγρότες δυσκολεύονται να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και ετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις.
Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή με τίτλο «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)», περιλαμβάνει διατάξεις για τη σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, αλλαγές και νομοτεχνικές βελτιώσεις που αφορούν το νόμο για το Ασφαλιστικό, αλλά και ρυθμίσεις για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως και για την αναδιάταξη των υπηρεσιών Πρόνοιας κ.λπ.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα των ασφαλισμένων που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4387/2016 να καταβάλλουν μέρος των οφειλόμενων εισφορών τους. Με την παρούσα προτεινόμενη ρύθμιση αυξάνονται οι χρηματικές εισροές στα ταμεία του ΕΦΚΑ και διευκολύνεται η ταμειακή ρευστότητά τους.

Leave a Reply