ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ξεκίνησε η ανανέωση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το 2016

0

ΞΕΚΙΝΑ σήμερα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και τη διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας η ανανέωση,  αλλά και η έκδοση νέων δελτίων  μετακίνησης ΑμεΑ για το 2016, με την οποία παρέχεται έκπτωση 50% στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης, πρέπει να προσκομίσουν ορισμένα απαραίτητα δικαιολογητικά

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου
  • Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής , ή απόφαση διοικητικού διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα , όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%)

Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

Προκειμένου οι τυφλοί και Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων να λάβουν κάρτα μετά συνοδού , απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
  • Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.
  • Για όσους επιθυμούν δελτία δωρεάν μετακίνησης για το Αστικό ΚΤΕΛ να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το φορολογικό έτος 2015(όριο εισοδήματος 23.000 ΕΥΡΩ ατομικό και 29.000 οικογενειακό, το οποίο προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει το φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67%)

 

Επισημαίνεται ότι οι κάρτες μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 2016 ισχύουν και το 2017 (έως ότου εκδοθεί η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου)

 

 

97 Συνολικές προβολές, 1 Σήμερα

Leave a Reply