ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αποκατάσταση οδού Κορνάρου και τοίχοι αντιστήριξης στο δρόμο από Μενινά προς Περιβολάκια

0

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ εργολαβίας του Δήμου Καλαμάτας με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής (τοίχοι αντιστήριξης, αποκατάσταση καθιζήσεων, διευθέτηση ομβρίων)», προϋπολογισμού σύμβασης 26.213,51 ευρώ με το ΦΠΑ, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης της δημοτικής οδού Κορνάρου στη Ράχη, πλησίον Αβραμόγιαννη. Ο δρόμος είχε καταστραφεί λόγω αποσάθρωσης του κατάντη πρανούς. Για την αντιστήριξη του πρανούς εφαρμόστηκε η τεχνική τοποθέτησης συρματοκιβωτίων και η πλήρωση των φατνών με λίθους λατομείου. Μετά την τσιμεντόστρωση της επιφάνειας του οδοστρώματος, ο δρόμος δόθηκε σε κυκλοφορία.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω εργολαβίας, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις και σήμερα, Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016, ξεκίνησαν οι χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο δρόμο από τα Μενινά προς τα Περιβολάκια. Για την ορθή τεχνικώς εκτέλεση του έργου σε συγκεκριμένο σημείο, παρεχώρησε τμήμα εκτάσεως της η ιδιοκτήτρια Χριστίνα Καρβέλη του Δημητρίου, προς την οποία ο Δήμος Καλαμάτας εκφράζει ευχαριστίες.

Leave a Reply