ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Από αύριο μέχρι 11 Γενάρη το Δωρόσημο Χριστουγέννων σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

0

 Με δύο διαφορετικούς τρόπους θα διενεργηθεί η καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2016 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους. 

Συγκεκριμένα, η καταβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί α) μέσω τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων» και β) μέσω περ/κών ή τοπικών υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί από αύριο, 15/12/2016 μέχρι 11/01/2017, κατά τις ημερομηνίες 15, 16, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30/12/2016 και 3, 4, 9, 10, 11/01/2017, εντός του πρωϊνού ωραρίου λειτουργίας των υποκαταστημάτων.
Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, όταν προσέρχονται στο υποκατάστημα για την πληρωμή σ’ αυτούς του Δωροσήμου, θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και επιπροσθέτως:
· Για τους απογραφέντες, μέχρι 03/02/2002, ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.
· Για τους απογραφέντες από 04/02/2002 και μετά, Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.

 

Leave a Reply