ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ενστάσεις για τη βιολογική γεωργία στη ΔΑΟΚ μέχρι 20 Δεκεμβρίου

0

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας (Καλαμάτα) γνωστοποίησε ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων και των απορριπτόμενων του έτους 2013 (Διετής Παράταση) της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 2.1.4. Οι καταστάσεις αυτές έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας αυτής και έχουν, επίσης, σταλεί για ανάρτηση στις έδρες των Δήμων της περιοχής ευθύνης της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των καταστάσεων πληρωμής εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή κατά το διάστημα από σήμερα 14-12-2016 έως την Τρίτη 20-12-2016. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην ΔΑΟΚ Π.Ε. Μεσσηνίας στο Διοικητήριο, Καλαμάτα.
Επισημαίνεται ότι ο φάκελος πληρωμής έχει διαβιβαστεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να πιστωθούν τα ποσά στους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
· Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας, στο Διοικητήριο, Καλαμάτα, Γραφείο 205, τηλ. 27213 61205

 

Leave a Reply