ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κατανομή των δημοτικών πόρων του Δεκεμβρίου στην Καλαμάτα

0

 

ΣΥΣΚΕΨΗ πραγματοποιήθηκε χθες υπό την προεδρία του δημάρχου Παν. Νίκα, για την κατανομή των δημοτικών πόρων κατά το Δεκέμβριο ως εξής:

– Διευθύνσεις Δήμου
• Διεύθυνση Καθαριότητας: 160.000 ευρώ
• Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: 62.000 ευρώ
• Διεύθυνση Οικονομικών: 590.000 ευρώ
• Διεύθυνση Γεωτεχνικών: 76.000 ευρώ
Σύνολο: 888.000 ευρώ

– Νομικά Πρόσωπα
• Κ.Ε. «Φάρις»: 200.000 ευρώ
• Αθλητικός Οργανισμός: 80.500 ευρώ
• Δημοτική Φιλαρμονική: 30.000 ευρώ
Σύνολο: 310.000 ευρώ

– Γενικό σύνολο: 1.198.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως η πληρωμή των υποχρεώσεων του Δήμου προς προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών γίνεται εντός μηνός από την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών (εκτός εάν υπάρχουν κωλύματα τυπικής φύσεως).

 

Leave a Reply