ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο για τα πυρηνελαιουργεία Μεσσηνίας

0

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου ppel.gov.gr έχουν αναρτηθεί και έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως το Σάββατο 24-12-2016, τα παραδοτέα αποτελέσματα του  έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της όχλησης- ρύπανσης που δημιουργείται από τον κύκλο εργασιών ελαιοτριβείων και πυρηνελαιουργείων Μεσσηνίας».

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου – Π.Ε. Μεσσηνίας, με φορέα εκπόνησης αυτού το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών& Τεχνολογίας, Ενέργειας &Ασφάλειας Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας της Περιφέρεια Πελοποννήσου – Π.Ε. Μεσσηνίας, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

  1. antiperiferiarxis@na-messinias.gr
  2. kvasilopoulos@na-messinias.gr
  3. katsampas@na-messinias.gr

4.tmaggos@ipta.demokritos.gr

Σε έντυπη μορφή δύναται να αποσταλούν ή να υποβληθούν στο κεντρικό πρωτόκολλο της Π.Ε. Μεσσηνίας (Διοικητήριο 4ος όροφος – γραφείο 429, 24100, Καλαμάτα, με την ένδειξη για την διαβούλευση του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ- ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»)

121 Συνολικές προβολές, 1 Σήμερα

Leave a Reply