ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μέχρι 23 Δεκεμβρίου η υποβολή αιτήσεων από Νέους Αγρότες

0

 

ΜΕΘΑΥΡΙΟ Παρασκευή, λήγει τελικά η προθεσμία υποβολής αίτησης στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας για τους νέους αγρότες, ύστερα από απόφαση του γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

Πρόκειται για το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερείας Πελοποννήσου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016.
 Η περίοδος σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται, η τελευταία ημέρα του 2016, η 31η Δεκεμβρίου και ως περίοδος έγκρισης αυτών, η μετά την 16η Ιανουαρίου 2017 περίοδος.

Εγγεγραμμένοι υποψήφιοι στο ΠΣΚΕ που αδυνατούν να οριστικοποιήσουν την αίτηση στήριξης στο υπομέτρο 6.1 με υπαιτιότητα του ΠΣΚΕ, πριν την κρίσιμη ημερομηνία για την επιλεξιμότητά τους, έχουν το δικαίωμα να οριστικοποιήσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους χωρίς συνέπειες, έως το τέλος του έτους.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 2 Ιανουαρίου έως και τις 16 Ιανουαρίου 2017, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις, που διέπουν το μέτρο, περιγράφονται στην  προκήρυξη του μέτρου. Ενώ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το κείμενο της προκήρυξης  και τις τροποποιήσεις στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

  • Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στις διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και στη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

 

Leave a Reply