ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

εγκίθηκαν 7 αποφάσεις του Δ. Σ. και 3 της Οικονομικής Επιτροπής για έργα στο Δήμο Καλαμάτας

0

ΑΠΟ ΤΟΝ Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΝΟΜΙΜΕΣ κρίθηκαν από το γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 7 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας και 3 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ως εξής που αφορούν σημαντικά έργα και παρεμβάσεις στην πόλη και τα χωριά. Συγκεκριμένα:

 

 ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ

  1. Η 455/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή ποδηλατόδρομου Αγίου Φλώρου»

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

  1. Η 457/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την     έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κρασπεδώσεις και φωτισμός οδού Αρτέμιδος από οδό Λαιΐκων έως οδό Σπάρτης»
  2. Η 458/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στον αποστραγγιστικό χάνδρα «Ρίνα»»

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

  1. Η 459/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Τμήματος Παραλιακής ζώνης Καλαμάτας (Πλατεία Ανάστασης)»

ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

  1. Η 460/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την  έγκριση των πρακτικών της επιτροπής για την διερεύνηση του βάσιμου των απαιτήσεων του αναδόχου του έργου: «Επισκευή & διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτηρίου πρώην Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καλαμάτας για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

  1. Η 461/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την «τροποποίηση συμπλήρωσης της υπ΄αριθ. 373/2013 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Καλαμάτας που αφορά την στάση και την στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων»  

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  1. Η 528/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την «Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2016»

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΆΡΙΟΣ

  1. Η 424/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  αναφορικά με την απευθείας ανάθεση του έργου: « Επισκευή γηπέδου Άριος»

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

  1. Η 433/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  αναφορικά με την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών  Προσώπων για το έτος 2017»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  1. Η 457/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  αναφορικά με την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φυτικού υλικού.

 

Leave a Reply