ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εγκρίθηκαν ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το 2017 του Δήμου Καλαμάτας!

0

 

ΜΕ απόφασή του, ο ασκών τα καθήκοντα γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, Διονύσιος Παναγιωτόπουλος, επικύρωσε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμούς 522 και 523 του 2016, που αφορούν στην ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ο Προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας εμφανίζεται ισοσκελισμένος ως ακολούθως:

Έσοδα: 56.406.930,93 ευρώ

Έξοδα: 56.406.930,93 ευρώ

Αποθεματικό: 427.855,19 ευρώ.

Κατά συνέπεια, ο Δήμος Καλαμάτας, με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, θα έχει τη δυνατότητα άμεσης διενέργειας πληρωμών προς εργολάβους, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών προς αυτόν.

Leave a Reply