ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μέχρι τις 9 Ιανουαρίου οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών

0

 

ΜΕΧΡΙ τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο  Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών. Η παράταση, αφορά και στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα, στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου, στις Περιφέρειες σε μετάβαση, τη ∆υτική Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά, την Πελοπόννησος, το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη και στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρος, τη Θεσσαλία και τη ∆υτική Ελλάδα.

To  «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014 -2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος, που προσδιορίζονται από τις νέες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, η οποία έχει δημοσιευτεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), του ΕΣΠΑ hhtp://www.espa.gr και στην ιστοσελίδα htp://www.ependyseis.gr.

Leave a Reply