ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΑΟΚ Μεσσηνίας: Πληρωμές βιολογικής γεωργίας έτους 2014 (Νέα Πενταετία)

0

Εκδόθηκαν οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων και των απορριπτόμενων του έτους 2014 (Νέα Πενταετία) για τους δικαιούχους της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 2.1.4, ενημερώνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας. Επιπλέον, έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και έχουν σταλεί για ανάρτηση στις έδρες των Δήμων της περιοχής ευθύνης της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την ΔΑΟΚ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των καταστάσεων πληρωμής εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης δηλαδή από την Τρίτη 10/1/2017 έως την Δευτέρα 16/1/2017.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην ΔΑΟΚ Π.Ε. Μεσσηνίας στο Διοικητήριο, στην Καλαμάτα.

Επισημαίνεται ότι ο φάκελος πληρωμής έχει διαβιβαστεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να πιστωθούν τα ποσά στους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας στο Διοικητήριο, Καλαμάτα, Γραφείο 205, τηλ. 27213-61205.

Leave a Reply