ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δασωμένη η μισή Μεσσηνία με προβλήματα και μεγάλο κόστος ο εντοπισμός και η “νομιμοποίηση”

0

Αναρτήθηκαν, την Παρασκευή, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr/), οι δασικοί χάρτες των Νομών Ηλείας & Μεσσηνίας,  με αντίστοιχες αποφάσεις των αντιστοίχων Διευθύνσεων Δασών, καλύπτοντας έκταση (2.538.024,53 στρ. Ηλεία) και  (2.949.725,80 στρ. Μεσσηνία), και αφορούν 220 και 274 προ-Καποδοστριακούς ΟΤΑ αντίστοιχα.

Οι αναρτήσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της εποικοδομητικής συνεργασίας της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τις δυο Δ/νσεις Δασών , την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου και την Ε.Κ.Χ.Α.  A.Ε. Αποτελούν δε, μαζί με τις αναρτήσεις των άλλων νομών που θα ακολουθήσουν, το μεγαλύτερο έργο που επιτελείται αυτή την στιγμή στην Δασική Υπηρεσία.

Η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών έχει ως αντικείμενο την οριοθέτηση και καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων, που διέπονται από το ειδικό προστατευτικό πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, κατά τρόπο ακριβή, διαφανή και οριστικό.

Ειδικότερα, η κατάρτιση Δασικών Χαρτών έχει ως αντικειμενικό σκοπό το διαχρονικό χωρικό προσδιορισμό και αποτύπωση των δασών και των δασικών εκτάσεων.  Η όλη διαδικασία συνίσταται στην έρευνα των εκτάσεων που είτε σήμερα είτε στο παρελθόν καλύπτονται από δασική βλάστηση, στην κωδικοποίηση των στοιχείων και στην ορθή απεικόνιση τους.

ΣΤΟΧΕΥΣΗ
Η καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων στοχεύει στην:

α) Περιβαλλοντική προστασία δασών, δασικών (που επίσης καταγράφονται κατά τη διαδικασία κατάρτισης Δασικών Χαρτών)

  • β) Προβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων στις διαδικασίες του Εθνικού Κτηματολογίου (ΕΚ) και την ολοκληρωμένη διερεύνηση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος
  • γ) Αποκάλυψη και διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας, σημαντικό μέρος της οποίας είναι τα δάση, οι δασικές εκτάσεις
  • δ) Δημιουργία βασικής πληροφοριακής υποδομής για τη δημιουργία του Δασολογίου.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Με την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών:

  • Θα σταματήσει η αποσπασματική εξέταση των αιτημάτων των πολιτών και των φορέων για χαρακτηρισμό εκτάσεων που   συνεπάγονταν χρονοβόρες διαδικασίες
  • Θα μειωθεί η υπάρχουσα σήμερα γραφειοκρατία στα διάφορα στάδια εξέτασης του χαρακτήρα των εκτάσεων και θα εξυπηρετούνται άμεσα οι πολίτες
  • θα απαλλαγούν οι δασικές υπηρεσίες από τεράστιο φόρτο εργασίας και θα ασχοληθούν με το κύριο έργο τους που είναι η προστασία, ανάπτυξη και διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας ώστε αυτά να επιτελέσουν τον πολυλειτουργικό τους ρόλο.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα εντός προθεσμίας 60 ημερών να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους, ηλεκτρονικά δια μέσω της ίδιας ιστοσελίδας,  κατά του θεματικού περιεχομένου των Δασικών Χαρτών. Εντός της ιστοσελίδας δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τις προϋποθέσεις και τον τρόπο υποβολής αντιρρήσεων. Οι προθεσμία των 60 ημερών παρατείνεται 20 ημέρες για τους μόνιμα διαμένοντες στην αλλοδαπή. Επίσης αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες δίνονται στις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες και στα σχετικά Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ) που έχουν συσταθεί για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
Όπως ανακοινώθηκε το κόστος για τυχόν αντιρρήσεις –εντάσεις καθορίζεται από το εμβαδόν του επίμαχου αγροτεμαχίου. Έτσι τα τέλη που έχουν προσδιοριστεί είναι:

  • Μέχρι 1 στρέμμα 45 ευρώ. Μέχρι 5 στρέμματα 135 ευρώ. Μέχρι 20 στρέμματα 450 ευρώ. Μέχρι 100 στρέμματα 900 ευρώ. Μέχρι 300 στρέμματα 1.800 ευρώ. Από 301 στρέμματα και πάνω 3.600 ευρώ.

Η καταβολή του τέλους γίνεται κι αυτή ηλεκτρονικά, μέσα από την εφαρμογή

Leave a Reply